Mniší hora / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Mniší hora o rozloze 24,71 ha se nachází na okraji brněnské městské části Bystrc v okrese Brno-město, hraničí se zoologickou zahradou. Předmět ochrany: Přírodě blízké lesní porosty převážně výmladkového původu se zachovalým bylinným pomístně i keřovým patrem. Jedná se o teplomilné doubravy a dubohabřiny s doloženým výskytem některých vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin, vytvářející optimální prostředí pro existenci řady druhů lesních ptáků a zachování jejich stávajících populací ve stavu příznivém z hlediska jejich ochrany. Udávaná nadmořská výška je od 224 do 333 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 11.2. 1950 (vyhláška 1950-02-11-vyhláška, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 1 přehášení 25.9. 2008 s platností od 1.12. 2008 (nařízení 2008-09-25-172/2008, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se zalesněný kopec, z jedné strany přiléhající městu a z druhé pak obklopený poli a dalším lesem. Vyskytuje se zde zejména dub, habr a buk, po zemi se pak šíří kopytník. Vede tu několik pěšin a celkově je sem přístup velice solidní. Pokud se budeme dívat od Komína, či Medlánek, můžeme večer pozorovat nádherné západy Slunce. Místo je hezké a jistě stojí za návštěvu.


Nádherná romantika polní cesty od Mniší hory při východu Slunce.
1
Osvětlená polní cesta a strniště, Mniší hora v pozadí je ve stínu.
2
Ranní Slunce za prakovitou souškou pod Mniší horou.
3
Mniší hora ranním Sluncem zalitá.
4
Úřední cedule pod Mniší horou.
5
Popadané kmeny stromů pod Mniší horou.
6
Ranní Slunce proniká do lesa na Mniší hoře.
7
Pohled do korun buků na Mniší hoře.
8
Pohled z lesa přes plot.
9
Ležící dubová souška na tlejícím listí.
10
Romantické lesní traviny před ranním Sluncem.
11
Nízkým Sluncem osvětlené lesní traviny v okolním stínu.
12
Dubina na Mniší hoře.
13
Pod vrcholem Mniší hory.
14
Ranní Slunce pod téměř padlým kmenem stromu pod vrcholem Mniší hory.
15
Trigonometrický bod na vrcholu Mniší hory.
16
Lesní kopřiva na Slunci v okolním stínu.
17
Na vrcholu Mniší hory.
18
Kamenný mezník poblíž vrcholu Mniší hory.
19
Mírný svah pod vrcholem Mniší hory.
20
Zelený kopytník v chabé hnědi loňských listů.
21
Mladší duby pod vrcholem Mniší hory.
22
Uražený kmínek, zbytky pak snadno napadá mech.
23
Mniší hory pod mraky.
24
Zapadající Slunce nad Mniší horou I.
25
Zapadající Slunce nad Mniší horou II.
26
Zapadající Slunce nad Mniší horou II.
27
Zapadající Slunce nad Mniší horou IV.
28
Zapadající Slunce nad Mniší horou V.
29
Zapadající Slunce nad Mniší horou VI.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:59:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalky u Přehrady (do 2 km) | Žlíbek (do 2 km) | Medlánecké kopce (2 km) | Medlánecká skalka (2 km) | Pekárna (3 km) | Žebětínský rybník (4 km) | Kůlny (5 km) | Údolí Kohoutovického potoka (5 km) | Soběšické rybníčky (5 km) | Šiberná (6 km) | Junácká louka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!