Moravanské lúky / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Moravanské lúky o rozloze 8,60 ha se nachází v pohoří Chřiby zhruba 3 km jihovýchodně od města Koryčany. Předmět ochrany: Ochrana komplexu karpatských luk v Chřibech s výskytem řady chráněných a ohrožených rostlinných druhů včetně několika vstavačovitých. Udávaná nadmořská výška je od 480 do 495 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.10. 1990 s platností od 26.10. 1990 (vyhláška 1990-10-25-vyhláška, Okresní národní výbor Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o krásnou luční soustavu výše v Chřibech, kam je vcelku solidní přístup jak od Křížku, tak od Osvětiman a pochopitelně také od Moravan. Informační cedule udává výskyt těchto rostlinných druhů: prstnatec májový, kosatec trávovitý, kosatec sibiřský, vemeník dvoulistý, vemeník zelenavý, vstavač mužský, vstavač kukačka, orlíček obecný, bělozářka větvitá, pupava bezlodyžná. Z živočišných druhů jsou uváděni: žluťásek řešetlákový, perleťovec velký, perleťovec stříbropásek, čolek horský, kuňka žlutobřichá, skokan hnědý, rosnička zelená, čáp černý, včelojed lesní, krahujec obecný. Je to hezké místo, kam se dá návštěva jen doporučit a může to být třeba jako součást putování po Chřibech.


Úřední a informační cedule k chráněnému území Moravanské lúky při příchodu od Křížku.
1
Vyhlédnutí z temného lesa na světlou louku.
2
Krásná louka výše v kopcích Chřibů.
3
Cestička přes Moravanské lúky.
4
Moravanské lúky z pod dubových listů.
5
Osamělý trs uprostřed Moravanských lúk.
6
Květena a hmyz Moravanských lúk.
7
Květena Moravanských lúk.
8
Průchod mezi Moravanskými lúkami z pod uschlé březové větve.
9
Prstnatec májový zdobí Moravanské lúky.
10
Průchod mezi Moravanskými lúkami.
11
Přes Moravanské lúky občas přejede dvoustopé vozidlo.
12
Živý trs trávy vyrůstá na zbytcích uschlého předka.
13
Moravanské lúky zalité Sluncem.
14
Jeden z mnoha cípů Moravanských lúk.
15
Trojice borovic na okraji lesa.
16
Modřínová romance na okraji Moravanských lúk.
17
Kvítkový detail z Moravanských lúk.
18
Dubové listy na okraji lesa.
19
Moravanské lúky to jsou také občasné stromy uprostřed.
20
Prosluněné kvítí Moravanských lúk.
21
Cesta přes Moravanské lúky.
22
Na východním okraji Moravanských lúk.
23
Odlesk slunečních paprsků v kaluži, v cestě přes Moravanské lúky.
24
Úřední  cedule na východním okraji Moravanských lúk.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:03 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kozel (do 2 km) | Kazatelna (3 km) | Stará Hráz (4 km) | Bralová (6 km) | Hošťálka (6 km) | Maršava (6 km) | Ježovský lom (6 km) | Losky (6 km) | Medlovický lom (7 km) | Bohuslavické stráně (7 km) | Podsedky (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!