Mušenice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Mušenice o rozloze 14,40 ha se nachází zhruba 1 km jihozápadně od obce Rašovice, jinak též zhruba 5km jihovýchodně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Suchá stráň s teplomilnými společenstvy. Udávaná nadmořská výška je od 260 do 290 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Ždánický les (IXB1).

Jedná se pěknou jihozápadní stráň, porostlou křovím a zakrslými stromy, někde souvisle, jinde místy. Pod uvedenou strání teče Křižanovický potok. Je to tu takové zvláštní místo, jakých je v okolí více. Genius loci tu na vnímavého návštěvníka působí chvílemi velice silně. Pokud jde o turistické atrakce, tak ty bychom tu pohledali. Pro milovníky strání a citlivých míst lze doporučit k návštěvě.


Mušenice jsou jihozápadní stráň. Zde pod vedením VN za strništěm po ozimné pšenici.
1
Stromy na stráni vrhají večerní stíny.
2
Zakrslé ovocné stromy zdobí stráň Mušenice.
3
Polní cesta mezi jihozápadní strání a strništěm.
4
Cítíte to horké léto? Jen skočit do nedalekého rybníka. Zde však máme dosti sucho..
5
Možná jde o odkvetlé pcháče, ař do mysli moho vstoupit i jiné nápady.
6
Vnější značka chráněného území na středním akátu.
7
Změť akátů.
8
Osamělý zlatobýl.
9
Vnější značka chráněného území na dřevěném kůlu.
10
Osamělá menší borovice ve stráni.
11
Maličká šiška na borovici.
12
Kvítko pcháče.
13
Trojice zakrslých stromů.
14
Horní hrana stráně je taková hezká.
15
Mušenice, to je vlastně stráň coby pravá strana údolí Křižanovického potoka.
16
Osamělý kůl snad po elektrickém ohradníku.
17
Suchá nesečená tráva o suchém létě.
18
Retenční pás na horní hraně stráně je vlastně jen posečená část.
19
Snad by mohlo jít o starček.
20
Osamělý nakloněný kůl coby hraniční znamení chráněného území.
21
Slunce bylo zrovna pořádně horké, ale špendlíkový napůl strom, napůl keř, zajišťuje tolik potřebný stín.
22
Pohled po stráni dolů. Přední vodoteč, to je Křižanovický potok, zadní pak potok Buchlová.
23
Zhruba v polovině chráněného území začíná souvislý dřevnatý porost.
24
Snižující se spád stráně.
25
Řebříček dokáže vzdorovat vedrům a to se právě hodí.
26
Vyšlapaná pěšinka v půli stráně.
27
Ideální vzrušení pro bosého návštěvníka.
28
Nízký myslivecký posed pod strání u polní cesty.
29
Mušenice, podélným pohledem.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 18:21:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!