Na hůrkách / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Na hůrkách o rozloze 4,13 ha se nachází kolem návrší zvaného Bílá hora mezi obcí Zdětín a městem Kostelec na Hané v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Druhově bohatá travinobylinná lada na bývalých pastvinách. Z vzácnějších a chráněných druhů se zde vyskytuje rozrazil klasnatý, modřenec chocholatý, hvozdík kartouzek, divizna brunátná. Významný je výskyt kruštíku širolistého. Na území je vázáno mnoho druhů hmyzu, zvláště motýlů. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 340 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 1.11. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Prostějov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanské podhůří (71c), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Asi stěží tu najdeme turistické atrakce, ale panuje tu úžasný genius loci, díky kterému se zde můžeme cítit naprosto báječně. Boží muka a svatý obrázek na vrcholku Bílé hory cellou situaci jen posilují. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: sveřep japonský, sveřep luční, hlaváček letní, drchnička modrá, rmen rakouský, šklebivec přímý, prorostlík okrouhlolistý, divizna brunátná, čičorka pestrá. Živočišné druhy: tuhýk obecný, ještěrka obecná, žluťásek jižní. V každém případě stojí toto místo za návštěvu, je solidně dostupné po polních cestách.


Večerní západní pohled z Bílé hory. Chystá se noc plná přeháněk a po ní nový slunečný den.
1
Slunce začíná zalévat svými paprsky celé okolí.
2
Den vypadá hezky, leč onen mráček v dáli symbolizuje budoucí vývoj.
3
Račte se projít naboso ranní rosou v doprovodu slunečních paprsků.
4
O tom co dokáže Slunce, je lépe ani nepřemýšlet, jen tiše vnímat jeho neuvěřitelnou sílu a moc.
5
Svatý obrázek v severní části chráněného území.
6
Ranní Slunce za keřem.
7
Severní pohled přes chráněné území.
8
I za kaluží je Slunce krásné.
9
Trigonometrický bod patří ke koloritu všech našich vyvýšených míst.
10
Osamělý strom má prostor pro budoucí růst.
11
Louka na Bílé hoře, stavba v pozadí patří k obci Zdětín.
12
Slunce vychází nad úrodnou Hanou.
13
Na východě hraničí chráněné území s polem.
14
Šípky nezralé zelené tu jsou v jedné společnosti s těmi loňskými zbylými.
15
Zrající oranžové šípky mají ještě loňské souputníky.
16
Luční průsek, kterým je vidět skoro do Zdětína.
17
Léto hýří barvami plodů.
18
Při severní hranici chráněného území za východu Slunce.
19
Osamělý modřín s malým mysliveckým posedem.
20
Detail modřínové šišky.
21
Dozrálá pšenice již čeká na vhodné počasí.
22
Sluneční romance z Bílé hory.
23
Slunce stoupá nahoru za šípkovým keřem.
24
Východ Slunce pozorovaný vleže.
25
Luční kvítí na Bílé hoře.
26
Na Bílé hoře nalezneme spoustu zajímavých rostlin.
27
Zelenožlutý detail z Bílé hory.
28
Sluncem zalité květy.
29
Z Bílé hory můžeme spatřit hodný kus Hané.
30
Ukřižovaný a svatý obrázek lze spatřit jedním pohledem.
31
Skloňme se v tichém rozjímáním pod plastickým ztvárněním Ježíše na kříži přibitého.
32
Luční pás zpola zastíněný.
33
O romantické sluneční záběry tu nouze není, tentokráte za pomoci vysoké trávy a modřínu.
34
Příjezdová cesta k chráněnému území od obce Zdětín.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:33:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Brániska (3 km) | Kozí horka (5 km) | Hamerská stráň (5 km) | Pavlečkova skála (6 km) | Kněží hora (6 km) | Dolní vinohrádky (7 km) | Pod panským lesem (10 km) | Lipovské úpolínové louky (13 km) | Na skále (13 km) | Rašeliniště v Klozovci (13 km) | Pavlovské mokřady (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!