Na skalách / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Na skalách o rozloze 3,90 ha se nachází v těsném sousedství obce Rabštejnská Lhota, zhruba 3 km západně od města Slatiňany v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Projevy transgrese druhohorních cenomanských pískovců na prvohorní ordovické křemence, výskyt valounů na bázi křídových sedimentů jako doklad blízkosti příbojové zóny. Udávaná nadmořská výška je od 306 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.6. 1983 (vyhláška 1983-06-30-vyhláška, Okresní národní výbor Chrudim). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-29, Okresní národní výbor Chrudim), 29.4. 2008 s platností od 24.5. 2008 (nařízení 2008-04-29-1/2008, Správa CHKO Železné hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Železnohorské podhůří (69a), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3).

Jedná se o malé území, kde se dost možná v minulosti mohl nacházet lom, který dal odkrýt skalní struktuře. Vede tu dost pěšin, je to hned vedle vesnice a lidé sem jistě dost chodí. Může to tu být zajímavé, bezesporu odtud musí být překrásně vidět východ Slunce. Jinak je to tu zajímavé spíše pro geology, turistické atrakce jsou však poblíž.


V Rabštejnské Lhotě je možné spatřit ze silnice  úřední ceduli, podle které snadno poznáme, že jsme na hranici chráněného území.
1
Úlomky balvanů s pásy napovídají, že by mohlo jít o sedimenty.
2
Malý skalní překryv.
3
Mladé kapradí mezi starými bukovými listy.
4
Pohled na východ přes řepkové pole k rozhledně Bára.
5
Rozhledna Bára II je z chráněného území Na Skalách na dohled optikou fotoaparátu.
6
Malá vyhlídka, ovšem okolí je dosti zarostlé.
7
Několik mladých dubů.
8
Do chráněných území chodí lidé a lidé jsou různé, některé jsou dobré a hodné a jiné zase zlé, jak k jiným lidem, tak i k přírodě.
9
To by mohla být tařice skalní.
10
Pařez pomalu schází, ať je ve svahu, či nikoliv.
11
Slunce osvětlilo malou louku za skalním hrbem.
12
Jedna z pěšin přes chráněné území.
13
Slunce vykouklo zpoza mraků a prosvítá skrz listy dubů.
14
Skalní hrb toho času ve stínu.
15
Na skalní hrb se usmálo sluníčko.
16
Jaro na skalách je hezky barevné.
17
Jasan mezi duby vyniká pozdějším růstem listí.
18
Pohled do korun borovice, kterou obklopují samé listnaté stromy.
19
Bříza málokdy bývá rovná.
20
Vidlicovité lesní rozcestí.
21
Všechny pěšiny tu vedou do Rabštejnské Lhoty, nebo z ní.
22
Trojice borovic, blízko sebe rostlých.
23
Výhled z chráněného území do Rabštejnské Lhoty.
24
To by mohly být sušáky hasičských hadic.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:47:11 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hrobka (3 km) | Ptačí ostrovy (5 km) | Strádovské Peklo (6 km) | Krkanka (6 km) | Farář (7 km) | Habrov (7 km) | Kaštanka (8 km) | Vápenice (8 km) | Oheb (12 km) | Zadní rybník (16 km) | Labiště pod Opočínkem (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!