Na skále / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Na skále o rozloze 4,52 ha se nachází na jihozápad od města Olomouc. Předmět ochrany: Ochrana významných stepních společenstev na devonském vápenci. Udávaná nadmořská výška je od 242 do 263 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.2. 1977 s platností od 17.6. 1977 (výnos 1977-02-10-9.857/76, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hanácká pahorkatina (21a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3).

Je to takové středně velké maloplošné chráněné území, dostupné z Olomouce spíše pro cyklisty. Je dobré si vybrat pro návštěvu hezké počasí, uvidíte pak více! Informační cedule uvádí výskyt 260 druhů vyšších rostlin, mezi vzácnější patří divizna brunátná, hvězdnice chlumní, ostřice Micheliho, černohlávek velkokvětý, záraza větší, či třešeň křovitá. Dále zde bylo zaznamenáno 55 druhů motýlů, včetně modráska vikvicovitého a také 34 druhů mravenců, např. mravenec stepní, mravenec otročící, mravenec luční a mravenec trávníkovitý. Z ptáků jsou uváděny tyto druhy: stehlík obecný, konopka obecná, poštolka obecná, sýček obecný, strakapoud velký a koroptev polní.


Příjezdová cesta k chráněnému území od Hněvotína.
1
Lavička pro pocestné na západním cípu chráněného území.
2
Ano jedná se o národní přírodní památku, ta požívá větší stupeň právní ochrany.
3
Hrnec jak vyšitý, do národní přírodní památky zapadá skoro tak jako úplně všude jinde, lidé to prostě neřeší...
4
Jihozápadní hranice chráněného území.
5
Propad na jihozápadě.
6
Pohled na chráněné území od jihozápadu.
7
Jižní cíp chráněného území.
8
Mez uprostřed.
9
Vývrat je tu poměrně ojedinělý.
10
Březový háj na východě.
11
Loňský pcháč.
12
Zeleň se tu začíná s jarem probouzet.
13
Východní cíp chráněného území.
14
Ochrana neochrana, vedení velmi vysokého napětí tu prostě vede.
15
Pozůstatky loňských šípků.
16
Jediná nalezená informační cedule se nachází na východě chráněného území.
17
Péro z káněte tu zůstalo po souboji ptačího dravce se zajíčkem.
18
Petrklíče jsou hezkým barevným oživením časného jara.
19
Pohled od severu.
20
Hraniční kameny byly, jsou a budou i nadále.
21
Jeden z mnoha ocedulkovaných růžků.
22
Barevný kontrast je již znát, ale chtělo by to přece jenom více sluníčka.
23
Tak tomu se říká pučící jaro.
24
Pohled z pod nedaleké borovice od Hněvotína na chráněné území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:25:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bázlerova pískovna (8 km) | Hrdibořické rybníky (9 km) | Plané loučky (9 km) | Tučapská skalka (9 km) | Království (10 km) | Častava (10 km) | U strejčkova lomu (11 km) | Daliboř (12 km) | Kurfürstovo rameno (12 km) | Panenský les (12 km) | Kenický (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!