Návdavky u Němčan / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Návdavky u Němčan o rozloze 1,58 ha se nachází v jižním sousedství obce Němčany, jinak též zhruba 2 km východně od města Slavkov u Brna v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Ostrůvek teplomilné vegetace. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 280 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1990 s platností od 1.7. 1990 (vyhláška 1990-06-28-vyhláška, Okresní národní výbor Vyškov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o severní stráň pod zpevněnou polní cestou. Místo je to spíše suché, s loukou a střídavými porosty keřů a nižších stromů. V roce 2018 bylo toto území udržované retenčními pásy, které jistě napomáhají rozmanitějšímu životu v místech, kam běžné lidské oko zrovna moc často nehledí. Místo je to takové hezké pro omezený okruh obdivovatel, ale pro turistu bez atrakcí, snad až na hezký výhled.


Polní cesta nad Návdavkami, v dáli Němčany.
1
Němčany z polní cesty nad Návdavkami.
2
Polní cesta u Návdavek, svíraná něčím, co lze nazvat, poněkud legračně, udržovaným náletem.
3
Tak tomu se říká kšandy a opasek. Na úřední ceduli je také vyznačena vnější hranice chráněného území.
4
Bodláčího je všude dost, ale mějme na mysli, že všeho do času. Tento jakože plevel má i své užití, o kterém ledaskoho ani nenapadlo uvažovat.
5
Bezový keř a déle šípkový porost ve stráni zvané Návdavky.
6
Střední část chráněného území se v tomto věku vyznačuje mladšími stromovými porosty.
7
Horní retenční pás lze považovat za dobrou volbu udržovatelů chráněného území.
8
V půli srpna jsou tu šípky vesměs zcela zelené, ale již lze tušit brzké dozrávání.
9
Příčný retenční pás jistě dal dost práce a nejspíše byl sekán kosami jako za starých časů. Ještě že aspoň pod rouškou ekologie tuto dovednost někdo zvládá i v pokročilém XX. století.
10
Opticky přiblížené Němčany přes koruny stromů.
11
Tak bylo to sekáno kosou? Kdoví, detektivní pátrání se kvůli tomu nepovede.
12
Řebříček coby tichá ozdoba severní stráně.
13
Jsou místa, kde šípky i v půli srpna již chytají oranžovou barvu.
14
Naoranžovělé šípky oproti nebeské modři doplněné bílými oblaky.
15
Hromádka uschlé trávy svědčí o lidské údržbě.
16
Kvítí ze severní stráně voní romantikou.
17
Podběl v srpnu se zdá být poněkud nepravděpodobný.
18
Zdá se to býti ostružinou, ale...
19
Pro každé kvítí Slunce svítí.
20
Bodlák živý a bodlák mrtvý.
21
Slunce nezradí a svítí pro každého.
22
Svah zhruba uprostřed chráněného území.
23
Pata chráněného území je také jeho severní hranicí.
24
Technologická hromádka v dolní části chráněného území.
25
Zlatobýl kanadský, jak vyplývá, je zavlečenou rostlinou.
26
V nesečené části chráněného území.
27
Mladý ořešák se poněkud zatoulal, v chráněných územích nebývají takové stromy příliš vítány.
28
Podlistový pohled na úřední insignie, jakými tu jsou kolík s vnější hraniční značkou chráněného území a za ním úřední cedule.
29
Tam dole.
30
Léto bylo toho roku suché a na trávě je to znát.
31
Pupava krásná i strašidelná.
32
Úřední cedule na odpočinku vleže.
33
Jeden z nejoranžovějších šípků v chráněném území.
34
Když není nač nakreslit vnější hraniční znak chráněného území, tak dřevěný kolík je solidní volba.
35
Betonová patka obrůstá lišejníky, asi k osazení nějaké té cedule už nehodila...
36
Východní část chráněného území a Němčany v pozadí.
37
Zpevněná cesta jako by vedla stále jen do kopce.
38
Opravdická trnka.
39
Slavkov lze rozeznat snadno, ti pozornější identifikují také zámek.
40
Sluníčko učiní i něco takového, jako dřevěný kolík s hraničním znakem, vlastně krásným.
41
Terénní zlom ve stráni.
42
Odpadkový koš se zařízením pro pejsky v těchto končinách vypadá poněkud nezvykle.
43
Lavička s výhledem.
44
Vysílač na vrchu zvaném Vinohrad.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 02.02.2020 18:33:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Mrazový klín (2 km) | Člupy (3 km) | Rašovický zlom - Chobot (3 km) | Šévy (4 km) | Stepní stráně u Komořan (4 km) | Hřebenatkový útes (4 km) | Jalový dvůr (5 km) | Žlíbek (5 km) | Větrníky (6 km) | Hrubá louka (7 km) | Baračka (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!