Niva Branné / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Niva Branné o rozloze 9,08 ha se nachází mezi obcemi Branná a Ostružná, jina, zhruba v půli cesty mezi městy Hanušovice a Jeseník a je součástí CHKO Jeseníky. Předmět ochrany: Ochrana přirozeně utvářeného koryta Branné a ohrožených rostlin a živočichů vázaných na jeho nivu, včetně těchto stanovišť. Udávaná nadmořská výška je od 630 do 655 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.12. 2001 s platností od 15.1. 2002 (vyhláška 2001-12-18-2/2001, Správa CHKO Jeseníky). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hanušovická vrchovina (73b), geomorfologická jednotka: Hanušovická vrchovina (IVC3), CHOPAV: Jeseníky (5).

Nádherná horská niva pod železniční tratí a silnicí. Ve své nižší části, kterou protéká říčka Branná, přítok řeky Morava, mění stále svůj vzhled a to s každou velkou vodou podstatně. Louka v severozápadní části je vystavená Slunci a nádherně voní. Dole u vody najdeme bujné vodní rostlinstvo a pobřežní stromy, zejména olše. Informační cedule z naučné stezky Pasák říká, že se zde vyskytuje z rostlinstva sněženka podsněžník, bledule jarní, křivatec žlutý, sasahka hajní, sasanka pryskyřníková či lýkovec jedovatý, v Branné pak žije pstruh obecný potoční, vranka pruhoploutvá, hnízdí tu skorec vodní a bv okolních tůních žije ropucha obecná.


Louka plná květů patří k pěknému létu.
1
Louka střídá barvy květů.
2
Přes louku na jižním svahu jsou vidět vrtule větrné elektrárny v Ostružné.
3
Smrk se do nivy spíše zatoulal, rozhodně je v nejbližším okolí ojedinělý.
4
Lopuchy v nivě dosahují výšky přes 1 metr a zemi velmi dobře zastíní.
5
Olše pomalu usychá, třebaže roste ve vodním prostředí.
6
Říčka Branná v jihozápadní části chráněného území.
7
Říčka Branná ve svém přímém úseku s proměnlivým ostrůvkem.
8
Rostlinstvo je v horské nivě specifické.
9
Šnečku šnečku vystrč růžky!
10
Nad říčkou Brannou vede železniční trať Hanušovice – Jeseník, toho času po ní jezdily jen osobní vlaky, asi soudruzi v Praze usoudili, že rychlíky sem nepatří...
11
Prudký jižní svah pod tratí s Brannou dole a osamělým opuštěným sloupem po elektrickém vedení.
12
Železniční trať Hanušovice – Jeseník s nivou Branné po pravici.
13
Niva Branné shora z trati, jižní svah je louka a severní je porostlý smrky.
14
Podle železničního přejezdu lze spolehlivě najít chráněné území.
15
Po silnici jede vlak, vpravo auto čeká, je to tak.
16
Přes chráněné území Niva Branné vede naučná stezka Pasák a ta je v travnatých úsecích vysekaná.
17
Pohled do koruny břízy ve chvíli, kdy je zalitá Sluncem.
18
Pod břízou vede naučná stezka Pasák.
19
Úřad sem dal zakopat znamení, že se jedná o přírodní rezervaci.
20
Přes říčku Branná vede pěkná dřevěná lávka a ta je součástí naučné stezky Pasák.
21
Uprostřed chráněného území.
22
Jeden z mnoha řapíků nám neblaze připomíná smutné období druhé světové války, či spíše přípravy na ní, která ve své podstatě přišla vniveč.
23
Vysekaná pěšina naučné stezky Pasák.
24
Hlemýžď asi nebere trigonometrický bod příliš vážně.
25
Příjemný splav na Branné, v pozadí je znát stromořadí kolem silnice a ještě za ní lze vidět železnici.
26
Splav je to malý, ale vývařiště je hluboké.
27
Cedule o naučné stezce Pasák je pěkně udělaná.
28
Stromy lemují říčku Branná.
29
Hlavně nikam nespěchat! Jaké to krédo pro lidské bytosti v počátku třetího milénia.
30
Pravostranný přítok Branné mezi lopuchy.
31
Možná se to nezdá, ale říčka Branná má o dost více vody, než její pravostranný přítok. Přirozený mostík již spojuje spojený tok.
32
Branná uhání k Branné, tedy říčka Branná uhání k obci Branná.
33
Takto nějak si můžeme představit skutečnou nivu v horkém létě.
34
Lopuchy stíní spolehlivě zemi i vodu.
35
Niva Branné ve své severovýchodní části.
36
Stromy tu tvoří často přirozené mosty přes vodní tok.
37
Lidé jsou různé, některé i pitomé a zlé, jako třeba takové, co sypou do chráněného území koše odpadové.
38
Pod hladinou lze tušit pstruhy, střevle, či vranky.
39
Cesta proti proudu Branné v severovýchodní části území.
40
Železniční most vede přes silnici.
41
Nechť si laskavý návštěvník udělá sám obrázek o vysoké úrovni ubytovacího zařízení.
42
Pravobřežní cesta podél Branné, možná si někdo všimne též stožáru velmi vysokého napětí na kopci v pozadí.
43
Říčka Branná, Sluncem zalitá.
44
Pukliny v postupně zvětrávající skále osidlují nejen kapradiny, ale i malé stromky.
45
Říčka Branná tu vypadá jako černý potok.
46
A zase ten odpad! Turistu tu lze v červnu stěží potkat, ale svinstvo tu leží po březích i plove po vodě.
47
Říčka Branná vstupuje svižným tempem do chráněného území.
48
Průzkum skalních puklin opět nedopadl pro lidi dobře...
49
Severovýchodní ohraničení chráněného území.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:28:17 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Františkov (3 km) | Pod Slunečnou strání (4 km) | Pasák (4 km) | Přemyslovské sedlo (7 km) | Filipovické louky (9 km) | Jeskyně Na Pomezí (11 km) | Vodopády Stříbrného potoka (11 km) | Borek u Domašova (14 km) | Králický Sněžník (14 km) | Zatopený lom Hadec (14 km) | Píšťala (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!