Obřanská stráň / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Obřanská stráň o rozloze 0,69 ha se nachází ve východním sousedství brněnské městské části Obřany, na pravém břehu řeky Svitavy v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ochrana lokality pozoruhodné z hlediska floristického. Udávaná nadmořská výška je od 250 do 270 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.10. 1987 s platností od 8.10. 1987 (vyhláška 1987-10-08-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Dyjsko-svratecký úval (VIIIA1).

Jedná se o jižní stráň, pod kterou vede železniční tunel na frekventované trati Brno – Česká Třebová. V dávné minulosti zde stávalo hradisko, vzpomínané informačními cedulemi i dávnou pamětí. Informační cedule k chráněnému území uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: chrpa porýnská, kručinkovec poléhavý, bělozářka větvovitá, kavyl chlupatý, třešeň křovitá, růže galská, hvězdnice chlumní a koniklec velkokvětý. Je odtud vidět na Hády, lze odtud přejít dolů k řece i projít na Bílovice nad Svitavou. Je tu sice hezky, ale o klidu tu moc mluvit není možné, železnice dělá své. Přesto jde o místo, kde má smysl chvíli pobýt.


Počínající svah a uprostřed úřední cedule.
1
Železniční tunel pod strání.
2
Úřední cedule k Obřanské stráni.
3
Topol na okraji chráněného území.
4
Lokomotiva táhne vlak do Brna, zde železniční trať vede tunelem pod chráněným územím.
5
Poslední vagón vlaku do Brna, takový je častý pohled z chráněného území Obřanská stráň.
6
Pěšina vzhůru do stráně.
7
Pohled ze stráně dolů, vlaky jsou tu vidět v podstatě skoro pořád.
8
Vnitřní hraniční znak chráněného území na kůlu. Za ním pak malý stan. Ovšem louka na stráni, tak patří do chráněného území.
9
Temná mračna nad Obřanskou strání.
10
Schody v pěšině po Obřanské stráni.
11
Tařice pokrývají spoustu plochy na zdejších kamenech.
12
Kavyl je tu častým druhem trávy.
13
Schody a daleké zábradlí, dá se zde chodit tak nějak kulturně.
14
Jeden z mnoha čnějících balvanů.
15
Přes Obřanskou stráň je vidět též na komín cementárny v Maloměřicích.
16
Úřední cedule na terénním zlomu.
17
Přes dubovou soušku lze dohlédnout na protější vrch Hády.
18
Pěšina k bývalému hradisku.
19
Informační cedule k dávnému hradisku u Obřan.
20
Nahoře na Obřanské stráni.
21
Kamenná zídka jistě není pozůstatkem hradiska, ale stojí v místě, kde v dávné minulosti něco podobného mohlo být.
22
Cesta pod malou kamennou zídkou.
23
Pěšina mezi téměř nepropustnými lesíky.
24
Nedaleko Obřanské stráně protéká Řeka Svitava.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:04:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hádecká planinka (do 1 km) | Kavky (do 2 km) | Velká Klajdovka (do 2 km) | U Brněnky (3 km) | Zadní Hády (3 km) | Bílá hora (4 km) | Kněžnice (4 km) | Velký Hornek (4 km) | Stránská skála (4 km) | U staré vápenice (4 km) | Soběšické rybníčky (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!