Obůrky-Třeštěnec / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Obůrky-Třeštěnec o rozloze 3,25 ha se nachází na půli cesty mezi městem Kuřim a obcí Čebín. Předmět ochrany: Zachování přirozené biocenozy vlhkého až bažinatého charakteru s výskytem chráněných druhů rostlin, zejména vstavačů (pětiprstka žežulník a kruštík bahenní). Je jednou z posledních lokalit, kde se tyto vzácné rostliny vyskytují. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.11. 1990 s platností od 10.12. 1990 (vyhláška 1990-11-22-XIX-603-7, Okresní národní výbor Brno-venkov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o takový pásek remízku se spodní vanou mezi silnicí a železnicí, který drtivá většina cestujících na obou komunikacích mine bez povšimnutí. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: pětiprstka hustokvětá, kruštík bahenní, prstnatec pleťový, hořec křížatý, oman vrbolistý, bradáček vejčitý, hořec brvitý. Z živočišných druhů jsou uváděni: ťuhýk obecný, ještěrka obecná, hnědásek jitrocelový, ostruháček ostružinový, modrásek jehlicový, modrásek tolicový, okáč luční. Doporučit k návštěvě se snad dá jen romantikům, který nevadí realistické sevření přírody člověkem.


Silnice II/385 od Čebína na Kuřim, zde v sousedství chráněného území Obůrky-Třeštěnec.
1
Sjezd ze silnice do nitra chráněného území.
2
Klikatící se mizící polní cesta.
3
Vlevo dole pod cestou se nachází chráněné území, ač to na první pohled zřejmé není.
4
Šípková růže v romantickém podvečerním květu.
5
Toho dne byla čistá modrá obloha v kontrastu s živými neživými barvami přírody. Tedy záleželo na úhlu pohledu, jak už to bývá.
6
Půda začíná vysychat a vznikají první praskliny.
7
Bezový květ kvetoucí i odkvetlý coby šípkové předpolí.
8
Rákos se tak trochu vyjímá, leč žije tu.
9
Z druhé strany polní cesta přibývá.
10
Vlnitý eternit v nitru chráněného území? Inu i to lze zahlédnout...
11
Lišejníky zabraly uschlé větévky, ale s nastupujícím létem jejich aktivita dosti poklesne.
12
Bezový květ v procesu odkvétání.
13
Staré šípkoví pod tíhou lišejníku.
14
Zpola odumírající bříza.
15
Vrba bílá v letních vedrech prospívá jen s dostatkem vody, což zde není.
16
Květ růže šípkové.
17
Úřední cedule k chráněnému území Obůrky-Třeštěnec.
18
Mizící polní cesta mezi ječmenem na západě a remízkem na východě.
19
Více barev zeleně oproti modré obloze.
20
Mladé osiky příliš nesílí, ale ženou se vzhůru bez valné opory.
21
Pěšinka do lůna chráněného území.
22
Dolní louka je o poznání vlhčí, než místa výše.
23
Střední vrby uprostřed dolní louky.
24
Západní luční svah je k večeru ve stínu.
25
Pohled zespoda z lůna chráněného území mezi sloupky na ječné pole.
26
Borovice se mezi listnáči spíše vyjímá, je jich tu jen několik.
27
To křoví se zdá býti těžko prostupné.
28
Romantický oblouk polní cesty.
29
Borovice nad bezem.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 03.02.2020 18:49:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zlobice (do 1 km) | Malhostovické kopečky (2 km) | Na lesní horce (2 km) | Šiberná (4 km) | Holé vrchy (5 km) | Břenčák (5 km) | Březina (5 km) | Babí lom (5 km) | Kůlny (6 km) | Na skalách (Brno) (6 km) | Junácká louka (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!