Oheb / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Oheb o rozloze 24,68 ha se nachází na pravém břehu řeky Chrudimky, mezi městem Seč a obcí Ústupky v okrese Chrudim. Leží na území CHKO Železné hory. Předmět ochrany: Ochrana přirozených podhorských suťových lesů, reliktních borů a acidofilní bikové bučiny. Jedná se o rozsáhlá suťoviska. Skalní stanoviště – hnízdiště výra velkého. Význačné malakozoologické naleziště. Udávaná nadmořská výška je od 480 do 520 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.5. 1954 (výnos 1954-05-06-výnos, Ministerstvo kultury). Poté ještě došlo k 4 přehlášením: 21.11. 1990 (vyhláška 1990-11-21-vyhláška, Okresní národní výbor Chrudim), 30.7. 1992 s platností od 15.8. 1992 (vyhláška 1992-07-30-62, Okresní úřad Chrudim), 1.3. 1995 s platností od 16.3. 1995 (vyhláška 1995-03-01-vyhláška, Správa CHKO Železné hory), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Sečská vrchovina (69b), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3).

Jedná se o nádherný skalní ostroh nad Sečskou přehradou, dostupný jen po svých. Dolů k přehradě je velice prudký sráz, na kterém se uchytily mnohé dřeviny. Nejvíce jsou zde zastoupeny borovice lesní a buk lesní. Sídlí tu výr velký. Je odtud nádherný výhled na západ, kde krom vodní hladiny údolní nádrže, můžeme vidět také ostrov a vůbec kochat se pohledem z výšky. Také zřícenina hradu Oheb stojí za zamyšlení se nad minulostí. Je to tu překrásné a rozhodně se patří doporučit toto území navštívit.


Příchod k chráněnému území Oheb od obce Ústupky.
1
Pořádek, o smyslu kterého by se dalo pochybovat, prostě musí být, geodetický mezník o velice omezené trvanlivosti na okraji chráněného území.
2
Dvojice bříz mezi většinovými buky a borovicemi.
3
Soužití větší borovice a menšího buku se podobá spíše boji na život a na smrt.
4
Borovice a buk spolu žijí spíše z nutnosti, než ze svobodné vůle.
5
Za Sluncem prosvětlenými listy buků a skalním ostrohem lze rozeznat hladinu Sečské přehrady.
6
Poměrně stabilně zachycené borovice a buky zpevňují prudké skalní srázy z Ohebu k Sečské přehradě.
7
V prudkých srázech se uchytí více druhů dřevin, vidíme smrk a jeřáb.
8
Klesající Slunce v smrkovém lese za mladým bukovým listím.
9
Jedna z překrásných vyhlídek na Ohebu, odkud je vidět část hladiny Sečské přehrady jako na dlani.
10
Dochované zbytky věže hradu Oheb za pěšinou a souškou buku.
11
Souška buku oproti nádherně modré obloze.
12
Borůvčí se lépe daří na slunečné straně kamene.
13
Hrad Oheb byl dílem vybudován uměle a dílem tu byly využity přirozené vlastnosti skalního ostrohu.
14
Ostrůvek v Sečské přehradní nádrži tak, jak jej můžeme spatřit z Ohebu.
15
Slunce se zrcadlí v hladině Sečské přehrady, což je hezky vidět z Ohebu.
16
Na bývalém nádvoří hradu Oheb.
17
Slunce proráží mladými buky až na bývalé nádvoří hradu Oheb.
18
Skalní převis uprostřed prostor hradu Oheb.
19
Ne všechny stromy přežijí zimu.
20
Pěšina hradními prostory na Ohebu.
21
Lišejníky se postupně uchycují na kamenech.
22
Z Ohebu se dá podívat na hladinu Sečské přehrady úplně strmě shora.
23
Skalní kvítí na Ohebu.
24
Hezký boční pohled na věž hradu Oheb a přilehlé chráněné území nad hladinou Sečské přehrady.
25
Prosluněná pěšina v prudkém srázu Ohebu.
26
Trosky hradu Oheb s hlavou zakloněnou.
27
Kořen mohutného téměř uschlého buku.
28
Mohutný buk stále bojuje, přestože jeho větší část již uschla.
29
Úřední cedule ze strany od hráze přehrady Seč.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:46:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vápenice (6 km) | Krkanka (10 km) | Kaštanka (11 km) | Na skalách (12 km) | Strádovské Peklo (13 km) | Hrobka (13 km) | Zadní rybník (14 km) | Farář (17 km) | Les na dolíku (17 km) | Ptačí ostrovy (17 km) | Habrov (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!