Paseky / Zajímavá území


mapabod

Zajímavé území Paseky o rozloze 379,00 ha se nachází zhruba 4 km na sever od obce Prášily a 8 km na západ od města Hartmanice, v nitru NP Šumava v okrese Klatovy. Udávaná nadmořská výška je od 810 do 842 m n.m.

Jedná se o částečně bažinaté, částečně luční a částečně lesní území kterým protéká říčka Křemelná, kterou tu posiluje Slatinný potok. Ze stromů tu převažují smrky a doplňují jej nejvíce borovice, břízy a olše. Mezi travinami převládají ostřice. Najdeme tu zbytky vodních děl jak mlýnských náhonů, tak i melioračních svodnic. Místo je to nádherné a zajistě stojí za návštěvu.


Podle silniční křižovatky s vnitřním trojúhelníkem snadno poznáme severozápadní cíp území zvaného Paseky.
1
Horská louka snad mohla dříve být pasekou.
2
Rozhraní horské louky a smíšeného lesa.
3
Tráva na horské louce počátkem května teprve proráží tu loňskou uschlou.
4
Trochu skrytý výhled z lesa na louku.
5
Mladší bříza uprostřed horské louky se zdá býti odolná všem okolním vlivům.
6
Skupinka krásných osamělých smrků uprostřed horské louky.
7
Chodník a hlavně cyklostezka ubrala kus horské louky a my se můžeme ptát, zda tu měla či neměla být. A argumenty by se valily pro i proti...
8
Nový dřevěný most přes říčku Křemelná s poněkud legrační informační cedulí.
9
Dřevěný most přes Křemelnou se zdá býti postaven dobře, teď ještě aby byl stejně dobře udržován...
10
Trs pampelišek ve vyšších polohách zas tak často ku spatření nebývá.
11
Křemelná teče do lesa, aby její slatinná barva více potemněla.
12
Rozpadající se a obrůstající špička padlé borovice.
13
Mladá olše se má k životu.
14
Pobřežní pahýl vůči modré obloze.
15
Křemelná s pobřežními blatouchy.
16
Blatouch bývá nezaměnitelnou okrasou slatinných míst.
17
Jak malý si připadá člověk s hlavou zakloněnou vůči lesu.
18
Divoký smíšený porost na břehu Křemelné.
19
Klidný úsek Křemelné.
20
Střemcha na kraji lesa.
21
Křemelná tvoří přirozené rozhraní mezi lesem a loukou.
22
Slunce za majestátním smrkem je tak přirozeně krásné, že jej běžně člověk ani nevnímá.
23
Pohled z louky na dřevěný most přes Křemelnou.
24
Vývraty do lesa patří coby součást koloběhu života a smrti.
25
Vcelku podivný vzdušný pařez u cesty.
26
Vysoko se držící padlý kmen smrku klesá spíše pozvolna.
27
Na louce ležící padlý kmen smrku.
28
Trs trávy se utvořil na rozpadlém pařezu.
29
Sytě zelené borůvčí s nasazenými borůvkami.
30
Brusinčí toho mnoho nenasadilo.
31
Borovice má kolem sebe dost místa, člověk však neví, jak to bude pokračovat.
32
Ojedinělý kořen čouhá z vývratu slunečními paprsky zalitého.
33
Zpevněná cyklostezka na pokraji Pasek.
34
Osaměle ležící balvan jako by sem ani nepatřil.
35
Osamělá mladá borovice na horské louce.
36
Smrky jako by se šířily do louky.
37
Silnice vede na Prášily, snad někde tady onen dávný cestář prášil.
38
Polom jak z upravené divočiny.
39
Mosty přes říčku Křemelná, vlevo cyklostezka, vpravo silnice.
40
Soutok Křemelná / Prášilský potok.
41
Silniční most přes Křemelnou.
42
Blatouchy na pravobřežní louce u Křemelné.
43
Křemelná je zde poněkud širší a tím mělčí.
44
Pravobřežní louka u Křemelné.
45
Křemelná protéká loukou s řídkými keřovými a stromovými porosty.
46
Skupinka uschlých olšových pahýlů na pravém břehu Křemelné.
47
Olšové pahýly se zdají být ve vyšším stupni rozpadu, ale zatím ještě drží tvar.
48
Do Křemelné se vrací zpět dnes již nevyužívaný pravobřežní náhon.
49
Náhon Křemelné má slatinou barvu a vypadá dosti přirozeně.
50
Na opačném břehu mlýnského rostou mimo jiné i vrby.
51
Vypadá to, jako by na mlýnském ostrůvku byla vysázená vrbová proutnice. Jak je tedy na tom košíkářství v česky mluvících zemích? Snad jen ostrůvky naděje...
52
Ulomená mladá bříza v zatím neobražené trávě.
53
Borůvčí si hledá životní prostor, ale toho roku na něm borůvky stěží lze očekávat.
54
Zarůstající svodnice o jejímž původním smyslu by mohla být nekončící debata.
55
Jeden z nemnohých šumavských březových hájků.
56
Břízy se tu zdají býti životaschopné, ale ve vyšších nadmořských výškách se zelenají poněkud později, než počátkem května.
57
Kus louky, kus propadliště, tu zase stromy, takový různorodý pravý břeh Křemelné.
58
Chladnější louka se zelená pomalu.
59
Cyklistické značení směrem k Prášilům.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 19.02.2022 08:44:37 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Frauenthal B (do 2 km) | Vysoké lávky (2 km) | V mokřinách (2 km) | Novohůrecké slatě (3 km) | Prameniště (4 km) | Zhůřský lom (4 km) | Poustka (4 km) | Nad přejemi (4 km) | Zhůřská hnízdiště (5 km) | Žežulka (6 km) | Kříženecké mokřady (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!