Paví kopec / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Paví kopec o rozloze 2,52 ha se nachází zhruba 4 km na jih od obce Sedlec, zhruba v půli cesty mezi městy Mikulov a Valtice, nedaleko státní hranice Česká republika - Rakousko v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a subpanonské stepní trávníky s výskytem koniklece velkokvětého, hlaváčku jarního a dalších významných a vzácných druhů rostlin a živočichů včetně zvláště chráněných. Udávaná nadmořská výška je od 211 do 233 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.10. 2012 s platností od 1.1. 2013 (nařízení 2012-10-04-18/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Milovicko-valtická pahorkatina (17c), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), Valtická pahorkatina (XA1C).

Jedná se o nevysoký, zato milý kopec s nádhernými výhledy do okolí. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: koniklec velkokvětý, sinokvět měkký, hlaváček měkký, koulenka prodloužená, kavyl Ivanův, hvězdnice zlatohlávek, zvonek sibiřský, kozinec vičencovitý, len tenkolistý. Z živočišných druhů jsou uváděni: otakárek fenyklový, ještěrka obecná, kudlanka nábožná, zlatohlávek huňatý, zlatohlávek tmavý, střevlík Ulrichův, prskavec větší. Místo je to hezké a jistě stojí za pozornost laskavého návštěvníka.


Soumrak za křovím pod vrcholem Pavího kopce.
1
Rozbřesk na Pavím kopci.
2
Dvojice trnek za podzimního svítání.
3
Podzimní den se probouzí.
4
Východ Slunce viděný z Pavího kopce.
5
Východ Slunce za křovím Pavího kopce.
6
Slunce jakoby vycházelo z Temnoty.
7
Sluneční svit sílí, krásný podzimní den se rozjíždí.
8
Zralé šípky coby svědkové všedně nevšední podívané, kterou lidé svou východem Slunce.
9
Slunce začíná osvětlovat šípky na Pavím kopci.
10
Podzimní barvy listí umocněné slunečním svitem.
11
Ranní Slunce doslova prosvěcuje větévku.
12
Úřední a informační cedule k chráněnému území Paví kopec.
13
Vnější hraniční znak chráněného území a pod ním trigonometrický bod a úplně v pozadí silueta Pálavy.
14
Podzim doslova voní barvami.
15
Listy podzimem mění barvy od zelené přes žlutou, oranžovou a tak dál.
16
Svah Paví hory za svítání.
17
Ráno na Paví hoře.
18
Hloh v plné zralosti.
19
Sotva znatelná pěšina mezi hložím.
20
Hvězdnice už jsou na konci doby květu.
21
Podzimní barvy roští.
22
Nora začíná být osvětlena podzimními slunečními paprsky.
23
Vnější hraniční znak chráněného území kdesi u křoví.
24
Úřední cedule a vnější hraniční znak chráněného území, taková ta přírodní byrokracie.
25
Jihovýchodní výhled z Pavího kopce.
26
Když přírodní byrokracie přináší romantiku, tak není co řešit.
27
Pod Pavím kopcem u trigonometrického bodu vede cesta.
28
Vypadá to, jako by se šípková růže na podzim zbláznila, nebo bylo něco s podnebím.
29
Vypadá to jako pelyněk...
30
Vysečený pás má jistě ochranářský důvod.
31
Ojedinělé hloží ve formě stromku.
32
Výhled na Pálavu z Pavího kopce, přičemž lze spatřit též bílou tečku Svatého kopečku.
33
Na Pavím kopci je to sem tam keřík či stromek.
34
Pokrok Slunce ve výstupu výše je nejlépe znát ráno.
35
Výhled z Pavího kopce na rybník Nesyt.
36
Výhled z Pavího kopce na obec Sedlec.
37
Výhled z Pavího kopce na mikulovský zámek, Svatý kopeček a Pálavu.
38
Některá zeleň podzimem usychá, jiná prospívá.
39
Pro některé rostliny jakoby s podzimem žádný vegetační klid nenastupoval.
40
Betonový mezník zhruba v poločase rozpadu.
41
Hlemýždí ulita s dávno vyprchaným životem.
42
Viditelná část ze země čnícího menšího balvanu.
43
Chystá se nádherný podzimní den, kolik takových ještě bude?
44
Paví kopec pohledem od severu.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 08.12.2020 15:54:09 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Skalky u Sedlece (do 2 km) | Úvalský rybník (2 km) | Kameníky (3 km) | Rendezvous (7 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (12 km) | Františkův rybník (13 km) | Betlém (18 km) | Dolní mušovský luh (18 km) | Pouzdřanská step - Kolby (21 km) | Ranšpurk (21 km) | Plačkův les a říčka Šatava (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!