Pekárna / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pekárna o rozloze 59,73 ha se nachází v sousedství staré dálnice, na kopci mezi brněnskými městskými částmi Bystrc a Žebětín v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Ekologicky významný krajinný celek lokálního významu s parametry regionálního biocentra s výskytem chráněných druhů rostlin a hnízdiště ohrožených druhů ptáků, entomofauny a obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je od 249 do 325 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.4. 1989 s platností od 1.5. 1989 (vyhláška 1989-04-20-vyhláška, Národní výbor města Brna). Poté ještě došlo k 1 přehášení 27.3. 1997 s platností od 1.6. 1997 (vyhláška 1997-03-27-14/1997, Magistrát města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o zalesněný kopec. Podle skladby dřevin byl zalesněn uměle. Nejvíce se zde vyskytují duby. Zajisté se sem zdá jít, ale monokulturní prostředí postrádá přirozenost a tak to dojem zanechává spíše rozpačitý. Na neutrální procházku to však tu lze.


Pekárna to je takové zalesněné návrší.
1
Ječný lán pod Pekárnou.
2
Rozhraní pšenic a kukuřice pod Pekárnou.
3
Úřední cedule pod stromy na okraji lesa.
4
Výhled z Pekárny na polní cestu vedoucí na Žebětín.
5
Výhled na ječný lán z pod stromů Pekárny.
6
Výhled na Holednou z pod stromů Pekárny.
7
Výhled na Mladý vrch z pod stromů Pekárny.
8
Lipový květ na okraji Pekárny.
9
Někdy se obilí daří, ale zde pšenice nějak špatně vzešla.
10
Cesta k Žebětínu.
11
Vnějš značka chráněného území na jednom z mnoha javorů.
12
Uschlá javorová dvojčata.
13
Javorové listy Sluncem osvětlené v temném lese.
14
Sluneční flek na pěšině v temném lese.
15
Sluneční flek v lesní trávě v temném lese.
16
Lesní pěšina travou.
17
Mladý javor se má k světu, ovšem stromoví parazité taktéž.
18
Letní Slunce se probíjí přes lískové listy v javorovém lese.
19
Lísky občas doplní javory.
20
Klacek přes pěšinu.
21
Javoří láska uprostřed lesa.
22
Plácek na kraji lesa ještě v jeho nitru.
23
Výhled z pod dubových větévek na ječný lán.
24
Malý sluneční ostrůvek na středu padlého kmene dubu.
25
Vcelku rovný kmen mladšího dubu.
26
Sluneční ostrůvky vypadají podobně, ale je jich bezpočet a v detailech se liší.
27
Pěšina přes les.
28
Sluncem osvětlené javorové listy v nitru lesa Pekárna.
29
Slunce až tak neklesá, ale v lese to vypadá vše trochu jinak.
30
Sluneční ostrov v lesní trávě.
31
Mechem obrostlý dubový pařez.
32
Jasan se mezi ostatními stromy dostal výše.
33
Bukové úpatí.
34
Starší březový vývrat.
35
Sluneční ostrůvek před březovým vývratem.
36
Slunečním světlem hezky osvětlená pěšina.
37
Uměle vytvořená jáma toho času používaná spíše jako odkladiště odpadu.
38
Sluncem zalité bukové listy na okraji lesa.
39
Dubina na Pekárně.
40
Vánkem se hýbající lesní tráva Sluncem osvětlená.
41
Dubový trojkmen se studánkou.
42
Buková větévka Sluncem zalitá.
43
Pěšina podle mladého buku.
44
Vývrat se kloní směrem z lesa.
45
Potok Vrbovec teče již mimo chráněné území Pekárna.
46
Obytné domy brněnské čtvrti Bystrc viděné od Pekárny.
47
Senoseč pod Pekárnou.
48
Tak trochu nenápadný padlý kmen v trávě pod Pekárnou.
49
Senoseč se koná, uklidí-li však někdo seno, to jisté není.
50
Odpolední Slunce klesá nad vrcholky stromů chráněného území Pekárna.
51
Rozhraní slunečního světla a stínu házeného stromy Pekárny.
52
Tunelová chodba pod silnicí nedaleko Pekárny.
53
Poměrně zajímavý pohled z pod tunelové chodby pod silnicí směrem k Pekárně.
54
Hra světla a stínu v tunelové chodbě pod silní nedaleko Pekárny.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:14:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Žebětínský rybník (do 2 km) | Skalky u Přehrady (2 km) | Bosonožský hájek (3 km) | Údolí Kohoutovického potoka (3 km) | Mniší hora (3 km) | Žlíbek (4 km) | Augšperský potok (4 km) | Kamenný vrch (4 km) | Medlánecké kopce (5 km) | Medlánecká skalka (5 km) | Kůlny (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!