Peliny / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Peliny o rozloze 3,71 ha se nachází na pravém břehu řeky řeky Tiché Orlice ve východním sousedství města Choceň v okrese Ústí nad Orlicí. Předmět ochrany: Strmé opukové stráně se smíšeným porostem a teplomilnou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 290 do 345 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.3. 1948 (vyhláška 1948-03-04-vyhláška, Ministerstvo školství a osvěty). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Litomyšlská pánev (62), Střední Poorličí (63c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o nádherné skalní území v prudkém svahu nad Tichou Orlicí. Těžší přístup sem jistě je, ale zespoda jsou vyhlídkové skály také hezké. Ovšem výhled shora opravdu stojí zato. Toto území se rozhodně dá doporučit k návštěvě.


Pravoúhlá jáma nahoře na kopci.
1
Pěšina pod vrcholem hřbetu.
2
Husté stromoví chrání poutníka před prudkým Sluncem.
3
Uměle vyhloubená pravoúhlá jáma.
4
Nahoře to vypadá jako na obyčejné louce, ale  za hranou lesa se nachází pruhký sráz k Tiché Orlici.
5
O tom, že jsme v chráněném území, nás informuje úřední cedule popasená na zemi a bez kůlu.
6
Trouchnivějící kláda tvoří jakousi přirozenou zábranu nad prudkým svahem.
7
Ze svahu vidíme do korun stromů aniž potřebujeme zaklánět hlavu.
8
Mladý javor se má k životu.
9
Buk drží ve skále velice pevně.
10
Slunce prosvítá mezi bukovými listy v Pelinách.
11
Tichá Orlice v Pelinách je nadržená jezem v Chocni.
12
Palouk na levém břehu Tiché Orlice a za řekou se tyčí vyhlídkové skály.
13
Přiblížená vyhlídková hrana nad Tichou Orlicí.
14
Stromy to mají z živobytím na skalách nesnadné.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:42:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!