Písčina u Tuhaně / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Písčina u Tuhaně o rozloze 0,44 ha se nachází na východním okraji obce Tuhaň, asi 3 km severně od města Neratovice v okrese Mělník. Předmět ochrany: Společenstva písčin s výskytem pískomilných druhů, např. hmyzu klopušky Anapus longicornis, hrabulky Byrsinus (Aethus) flavicornis a chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo), z druhů rostlin jitrocel písečný (Plantago arenaria). Udávaná nadmořská výška je od 160 do 165 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 2007 s platností od 29.8. 2007 (nařízení 2007-06-28-2/2007, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jde o dobře přístupné chráněné území, jedna z mnoha polabských písčin. Informační zdroje uvádějí výskyt těchto rostlin: paličkovec šedavý, šťovík menší tenkolistý, pelyněk ladní, jitrocel písečný, srpek obecný, hadinec obecný, mochna stříbrná, trýzel tvrdý, bělolist rolní, smělek sivý. Také se tu vyskytují brouci čeledi střevlíkovitých, či chroust mlynařík. Za návštěvu toto území jistě stojí, ale žádnou atrakci tu nelze očekávat.


Jihozápadní cíp chráněného území, přiléhající obci Tuhaň.
1
Pokus o fyzickou ochranu přírodní památky pomocí plotu zas až tak úspěšný nebyl.
2
Východní část chráněného území.
3
Chráněné území se nachází na východním okraji obce Tuhaň. Vzadu je znát průmyslový komplex neratovické Spolany.
4
Pohled od jižní k severní části chráněného území.
5
Mohlo by jít o jitrocel písečný.
6
Vypadá to, že tyto doubky vyrostly z pohozených žaludů.
7
Mohlo by jít o janovec.
8
I na Písčině u Tuhaně můžeme vnímat krásu různými způsoby.
9
Je tu vykolíkováno.
10
Jmenuje se to tu písčina, ale otevřeného písku tu spatříme jen málo.
11
Porosty na severní straně chráněného území.
12
Život na písku pučí.
13
Smil písečný tu lze spatřit také.
14
Radujme se květům léta.
15
Opletník by tu vlastně ani neměl růst.
16
Pelyněk ladní.
17
Chtělo by to znalce...
18
Cesta podél chráněného území na jižní straně.
19
V sousedství chráněného území najdeme hezké dětské hřiště.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:23:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Černínovsko (do 2 km) | Kelské louky (4 km) | Písčina u Tišic (4 km) | Úpor (5 km) | Jiřina (7 km) | Vehlovické opuky (11 km) | Hluchov (16 km) | Černý orel (18 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (19 km) | Údolí Únětického potoka (20 km) | Sedlecké skály (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!