Pod Vrchmezím / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Pod Vrchmezím o rozloze 15,40 ha se nachází na východ od obcí Sedloňov a Olešnice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Ochrana původního smíšeného vysokohorského lesa. Udávaná nadmořská výška je od 900 do 1012 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.7. 1960 (výnos 1960-07-08-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Český hřeben (95a), geomorfologická jednotka: Orlické hory (IVB2), CHOPAV: Orlické hory (11).

Jedná se o hezké horské lesní území na sever od vrcholu Vrchmezí. při státní hranici s Polskem. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, smrk ztepilý, javor klen, jeřáb ptačí, dymivka dutá. živočišných druhů jsou uváděni: plšík lískový, ořešník kropenatý. Přístup sem je solidní a má smysl se sem podívat.


Plot menší obory ve svahu.
1
Rozpadající se smrk v borůvčí.
2
Smrky před oborou jako b yrostly pod jiným úhlem, než smrky za oborou.
3
Padlý uschlý bukový kmen zaklíněný mezi dva smrky.
4
Odhozené ocelové potrubí pochází pravděpodobně ze stavby malých propustků.
5
Květena Orlických hor u horské cesty v podobě bohyšky.
6
Taková nenápadná horská cesta v chráněném území Pod Vrchmezím.
7
Osamělý padlý kmen.
8
Mladý buk má kupodivu dost prostoru pro růst.
9
Cesta přes chráněné území Pod Vrchmezím.
10
Mladé smrkové výhonky na větvičkách.
11
Menší Bohyška.
12
Rozpadající se kmen buku.
13
Odpadní roury mezi kapradinami.
14
Na choroších bývá poznat, v jaké fázi života či smrti napadl svůj hostitelský kmen.
15
Vzdušná část smrkového kořání.
16
Borůvčí pod smrky na pasece.
17
Vnější hraniční znak chráněného území na smrku u cesty.
18
Rozhraní porostu borůvčí ve smrkovém lese.
19
Trhající se oblačnost viděná z chráněného území Pod Vrchmezím.
20
Hromadně uschlé kmeny smrků a buků s živým borůvčím.
21
Vysoké borůvčí Pod Vrchmezím.
22
Lišejník na smrkové větvi.
23
Nakloněný smrk, snad z důvodu větru, snad sesuvu.
24
Kámen na mechu, jako by se sem dostal nějakým lidským zásahem.
25
Koryto vysychající vodoteče.
26
Vnější hraniční znak chráněného území na smrku v horní části chráněného území.
27
Večerní Slunce proniká do lesa.
28
Večerní Slunce prosvětluje bukové listy.
29
Trs mladého kapradí uprostřed slunečního ostrůvku v nitru lesa.
30
Různé odstíny zeleně ve večerním lese.
31
Po vrstevnici vedoucí stěží znatelná pěšina.
32
Mladý smrk má nyní trochu místa k životu.
33
Svah s buky a smrky.
34
Úřední a malá informační cedule u asfaltové cesty v dolní části chráněného území.
35
Asfaltová cesta v dolní části chráněného území.
36
Nejčastějšími stromy jsou tu smrky a buky.
37
Informační cedule k chráněnému území.
38
Malý vodopád malého potůčku.
39
Asfaltová cesta vede výše na Vrchmezí.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:08:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hořečky (do 2 km) | Sedloňovský vrch (2 km) | Bukačka (2 km) | Hraniční louka (6 km) | Jelení lázeň (6 km) | Velká louka (6 km) | Trčkov (6 km) | Kačenčina zahrádka (6 km) | Rašelina (7 km) | Trčkovská louka (7 km) | Bedřichovka (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!