Pohorská louka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Pohorská louka o rozloze 1,42 ha se nachází v těsném jižním sousedství osady Pohora, jinak též zhruba mezi městy Boskovice a Konice v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Mokřadní louka s cennými společenstvy rašelinných luk svazu Caricion rostratae a s výskytem druhů: zvonečník hlavatý, hladýš pruský, kosatec sibiřský a upolín evropský. Výskyt rostlin zařazených do Červeného seznamu ČR: tuřice odchylná, ostřice trsnatá, tuřice přioblá, ostřice stinná, kozlík dvoudomý, chrastavec doubravní. Rašelinné louky vytvoří spolu s nově budovanou vodní nádrží Pohora komplex mokřadních biotopů s podmáčenými loukami a stojatou vodou s pobřežním pásmem. Udávaná nadmořská výška je od 570 do 574 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 6.9. 1999 s platností od 6.9. 1999 (nařízení 1999-09-06-nařízení, Okresní úřad Prostějov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Na první pohled vlastně obyčejná mokrá louka, kde by jen stěží nezasvěcený odhadoval chráněné území. Je velice pěkná, tedy pokud považujeme za pěkné podobenství s Ladovými obrázky. Turistické atrakce tu nenajdeme, zato klid v sousedství malé vesnice je naprosto odlišný od toho, co nám za klid bývá často předhazováno. Přístup sem je po silnici a pak cestě bezproblémový, ale pokud se týče doporučení k návštěvě, tak asi jen pro omezený okruh zvláštním způsobem romantických duší.


Jen ochranná úřední cedule nám dává poznat, že jsme na hranici chráněného území.
1
Vratiči se daří i v tak vlhkém prostředí, jaké panuje zde.
2
Babka je úplně nasáklá vodou.
3
Blízký rybník u osady Pohora.
4
Malý potůček zarůstá mokřadním kvítím.
5
V některých místech vidíme n hladinu malého potůčku.
6
Pokochejme se takovou krásou.
7
Osada Pohora sousedí s přírodní památkou.
8
Vlhko je tu cítit na každém kroku.
9
Pohorská louka v plné své kráse.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:34:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území V chaloupkách (3 km) | Uhliska (4 km) | Durana (4 km) | Pavlovské mokřady (5 km) | Skřípovský mokřad (6 km) | Lipovské úpolínové louky (6 km) | Rašeliniště v Klozovci (7 km) | Pod panským lesem (11 km) | Lebeďák (13 km) | Kozí horka (19 km) | Na hůrkách (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!