Polanská niva / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Polanská niva o rozloze 120,67 ha se nachází na levém břehu řeky Odry mezi ostravskými městskými částmi Polanka nad Odrou a Proskovice v okrese Ostrava. Předmět ochrany: Jedinečná ukázka lužního lesa v nivě řeky Odry s četnými mrtvými rameny a meandrujícím tokem řeky. Udávaná nadmořská výška je od 219 do 221 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.6. 1985 (1985-06-12-usnesení, Národní výbor města Ostravy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o překrásný lužní les, přes který vede plno cest. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: česnek medvědí, hvězdnatec čemeřicový, sněženka podsněžník a jilm vaz. Z živočišných ruhů jsou uváděni: skokan hnědý, skokan ostronosý, netopýr stromový, netopýr rezavý. netopýr černý a mlynařík dlouhoocasý. Je tu plno habrů, jasanů, topolů a vrb. Dostupnost sem je snadná a platí sem vřelé doporučení k návštěvě, jak cyklistické, tak i pěší.


Západní výhled z Polanské nivy.
1
Úřední a informační cedule na jižním okraji chráněného území, vzadu jasanová vlna.
2
Jasanová vlna, asi tak lze zvát ležatý jasan, který se ovšem čile má k životu.
3
Jižní okraj chráněného území, jinak též rozhraní mezi lužním lesem a loukou.
4
Rozvíjející se listy ležatého jasanu.
5
Medvědí česnek na krásném lužním Slunci.
6
Habrový vývrat v lužním lese.
7
Mechem obrostlý ležící kmen habru spěje ke svému zániku, jak je v luzích běžné.
8
Ostrůvek s ostrou lužní trávou.
9
Habrové listy jsou zjara plné syté zeleně.
10
Ostrá lužní tráva přechází v mladé netýkavky.
11
Habřina se spoustou medvědího česneku.
12
Úřední a informační cedule v nitru chráněného území u lužní cesty.
13
Tlející habrový vývrat mezi spoustou medvědího česneku.
14
Lužní cesta v sytých zelených jarních barvách.
15
Vysychající slepé rameno je lužní výjev jako z učebnice.
16
Zlomený habr touží ještě žít, podmínky k životu má však velice ztížené.
17
Pohled do korun směsice lužních stromů.
18
Násobné lávky z padlých kmenů přes svodnici z rybníka Podhorník.
19
Řeka Odra v sousedství Polanské nivy.
20
Východní hranici chráněného území tvoří ve velké části řeka Odra.
21
Svodnice z rybníka Podhorník.
22
Silnější mrtvý jasan je vytlačován svým živým potomkem.
23
Hynoucí vrba mezi kopřivami.
24
Prostupnost luhu je omezená, zde kopřivami a ležícími vrbovými větvemi.
25
Lužní pěšina pod ležící vrbou.
26
Ulomená vrba v luhu.
27
Lužní louka na levém břehu řeky Odry.
28
Temná mračna za topoly a javory v lužním prostředí.
29
Silný kmen topolu bílého mezi javorovými listy.
30
Přirozený most přes svodnici z rybníka Podhorník.
31
Pravý břeh svodnice z rybníka Podhorník.
32
Cizopasné jmelí na větvích topolu bílého oproti temných mračnům.
33
Temná mračna nad Sluncem zalitou nivou a lužním lesem.
34
Lužní cesta lemovaná menšími stromy.
35
Informační cedule u lužní cesty v západní části chráněného území.
36
Úřední a informační cedule na západním okraji chráněného území, vzadu lužní louka.
37
Most přes Polančici, levostranný přítok řeky Odry.
38
Úřední a informační cedule na severním okraji chráněného území.
39
Jeden z mnoha náhonů na rybníky v okolí Polanky nad Odrou.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:10:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přemyšov (4 km) | Polanský les (4 km) | Rákosina (4 km) | Rezavka (5 km) | Bažantula (7 km) | Porubský bludný balvan (7 km) | Turkov (9 km) | Kotvice (10 km) | Štěpán (11 km) | Landek (13 km) | Bartošovický luh (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!