Porubský bludný balvan / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Porubský bludný balvan o rozloze 0,00 ha se nachází v jihozápadní části ostravské čtvrti Poruba v okrese Ostrava-město. Předmět ochrany: Druhý největší bludný balvan v ČR s absolutně nejdelší dlouhou osou (370 cm). Udávaná nadmořská výška je 240 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 13.12. 1989 s platností od 1.1. 1990 (vyhláška 1989-12-13-vyhláška, Národní výbor města Ostravy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Nízký Jeseník (IVC8).

Citace z informační cedule vedle balvanu: Porubský bludný balvan : Je tvořen mohutným blokem z červené skandinávské žuly o rozměrech 320 x 170 x 120 centimetrů a hmotnosti přibližně 10,8 tuny. Je eratikem s nejdelší známou osou v České republice. Na území Ostravska byl zavlečen pevninským ledovcem pravděpodobně ze středního Švédska během čtvrtohorního zalednění Evropy. Kámen byl vytažen z koryta drobného levostranného přítoku říčky Porubky v místě, zvaném Na Dolech (jižně od kolejí VŠB – TU Ostrava). Na popud porubského učitele Josefa Hurníka byl v roce 1928 převezen před porubskou radnici a stal se pomníkem k 10. výročí vzniku Československé republiky. Na nynější místo ve Vřesinské ulici byl přesunut v roce 1968. V roce 1989 Národní výbor města Ostravy rozhodl o ochraně tohoto objektu.


Ulice Vřesinská v sousedství bludného balvanu.
1
Tak může vypadat první pohled na Porubský bludný balvan.
2
Porubský bludný balvan v plné své kráse.
3
Informace k Porubskému bludnému balvanu.
4
Zadní pohled na Porubský bludný balvan.
5
Místo, kde nyní leží Porubský bludný balvan není to, kde se nacházel původně a navíc je tu jeho vystavení spojeno s připomenutím osvobození naší vlasti v roce 1945.
6
Nynější poloha Porubského bludného balvanu, kdy to vypadá spíše jak pamětní kámen, než jako přírodní úkaz.
7
Porubský bludný balvan připomíná veliký klín.
8
Sousedství Porubského bludného balvanu.
9
Malý a krátký pravostranný přítok říčky Porubky.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:37:29 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Turkov (4 km) | Přemyšov (4 km) | Rezavka (5 km) | Štěpán (5 km) | Polanský les (5 km) | Polanská niva (7 km) | Rákosina (9 km) | Landek (10 km) | Bažantula (11 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (12 km) | Koutské a Zábřežské louky (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!