Pouzdřanská step - Kolby / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Pouzdřanská step - Kolby o rozloze 157,13 ha se nachází východně od obce Pouzdřany v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Společenstva úzkolistých suchých trávníků, širokolistých suchých trávníků a suchých bylinných lemů; společenstva vysokých mezofilních a xerofilních křovin a nízkých xerofilních křovin; společenstva panonských dubohabřin a panonských teplomilných doubrav na spraši; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pelyněk Pančičův, kozinec bezlodyžný, katrán tatarský a sesel pestrý, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů krajník zlatotečný, roháč obecný, střevlík uherský, tesařík obrovský, ostruháček česvinový, přástevník kostivalový, strnad luční a vlha pestrá, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 174 do 302 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.5. 1946 s platností od 10.5. 1946 (vyhláška 1946-05-10-8.963/1-VII, Okresní správní komise Mikulov). Poté ještě došlo k 4 přehlášením: 4.7. 1956 (výnos 1956-07-04-výnos, Ministerstvo školství a kultury), 9.10. 1986 s platností od 1.1. 1987 (vyhláška 1986-10-09-II/1 206, Okresní národní výbor Břeclav), 18.7. 2014 s platností od 1.8. 2014 (vyhláška 2014-07-18-151/2014 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 7.11. 2014 s platností od 1.12. 2014 (vyhláška 2014-11-07-246/2014 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), Dyjsko-svratecká niva (VIIIA1C).

Jedná se o takovou náhorní plošinu nahoře nad vinohrady, kam je přístup z Pouzdřan po prudké polní cestě. Je odtud doslova fantastický výhled na Pálavu a Novomlýnské nádrže. Rozhodně se sem vyplatí učinit návštěvu a užívat toho, co jižní Morava dává.


Nahoře na kopci, nedaleko vinohradů je k vidění úřední cedule k chráněnému území.
1
Turistický a cyklistický rozcestník nahoře na kopci.
2
Kopcovitý výhled ze stepi.
3
Dolíkatý kraj.
4
Poněkud přecedulováno.
5
Vinohrady nahoře na kopci za dvojicí úředních cedulí.
6
Travnatý pás mezi lesem a vinohradem.
7
Jabloně ve východním svahu.
8
Výhled shora ze stepi přes kopečky na Pálavu.
9
Novomlýnská údolní nádrž a za ní Pálava.
10
Mechem porůstající pařez na podzimním Slunci.
11
Ojedinělé borovice vyrůstají z travnatého porostu.
12
Nezvzhledný balík drátěného plotu.
13
Okrajový hájek vedle stepi.
14
Cesta mezi vyšším a nižším lesem.
15
Slunce prosvítá mezi listy stromů.
16
Vinohrad pohledem z pod větví stromů.
17
Oblouk u lesa se poněkud kloní.
18
Růžek vinohradu na náhorní planince.
19
Zralé šípky zkrášlují výhled na vinohrad.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:01:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Plačkův les a říčka Šatava (4 km) | Dolní mušovský luh (5 km) | Knížecí les (6 km) | Betlém (6 km) | Přísnotický les (7 km) | Nosislavská zátočina (8 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (9 km) | Bezourek (17 km) | Velké Družďavy (18 km) | Skalky u Sedlece (20 km) | Paví kopec (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!