ABC / Chráněná území


Přírodní rezervace ABC o rozloze 12,0 ha se nachází zhruba 2 km severně od brněnské městské části Líšeň, území leží v v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Povrchové krasové jevy a přirozené porosty suťových lesů a dubohabřin s charakteristickým bylinným podrostem a suché trávníky. Udávaná nadmořská výška je od 380 do 415 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1973 s platností od 16.4. 1974 (výnos, Ministerstvo kultury ČSR). Poté došlo ještě k dvěma přehlášením, 11.6. 1992 s platností od 13.8. 1992 (vyhláška, Ministerstvo životního prostředí ČR), 17.4. 2012 s platností od 2.5. 2012 (nařízení, Správa CHKO Moravský kras). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: řízená rezervace, bioregion: Macošský, fytogeografické členění: Moravský kras, geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina.

Jedná se o nepříliš nápadné lesní území, jehož význam je v našich myslích překrýván jak Moravským krasem jako celkem, tak i jakousi cítěnou všudypřítomností lišky Bystroušky. Pro spoustu lidí sice nepříliš zajímavé místo, ale za navštívení jistě stojí.


fotka-01
1
fotka-02
2
fotka-03
3
fotka-04
4
fotka-05
5
fotka-06
6
fotka-07
7
fotka-08
8
fotka-09
9
fotka-10
10
fotka-11
11
fotka-12
12
fotka-13
13
fotka-14
14
fotka-15
15
fotka-16
16
fotka-17
17
fotka-18
18
fotka-19
19
fotka-20
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 26.11.2020 13:26:31 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda