Přehon / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Přehon o rozloze 2,27 ha se nachází v severním sousedství obce Chvalnov, v okrese Kroměříž. Předmět ochrany: Ostrůvek teplomilné květeny (hojná záhořanka žlutá). Udávaná nadmořská výška je od 310 do 345 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.3. 1955 s platností od 18.3. 1955 (výnos 1955-03-18-68.732/54-IX, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o velice hezkou členitou louku na jihovýchodním svahu nad Chvalnovem. Samotné místo je poměrně mocné svým geniem loci. Vyskytují se zde velké a naprosto úžasné exempláře vstavačů, které stojí za spatření a vnímání jejich vnitřního poselství. Na louce pak rostou ojediněle břízy, borovice, modříny a švestky, občasné překážky pak tvoří růže šípkové. Místo zajisté stojí za návštěvu.


Přehon to je takov jižní svah nad Chvalnovem.
1
Vstavače jsou na Přehonu nádherné.
2
Výjimečný vstavač na Přehonu.
3
Úřední cedule dělá z louky ve svahu chráněné území.
4
Bylo by škoda trvat okvětní lístky s otázkami: má mě rád – nemá mě rád.
5
Dvojice vstavačů na Přehonu.
6
Ojedinělý trs trávy činí louku o poznání zajímavější.
7
Terénní zlom za šípkovým keřem.
8
Loňské šípky se ještě dlouho drží na růži.
9
Slunce za luční břízou.
10
Na jihovýchodním svahu se nachází několik osamělých bříz.
11
Vstavače na Přehonu okouzlují.
12
Malý a velký vstavač.
13
Jedna z úředních cedulí na Přehonu a také vášnivý botanik vzadu.
14
Luční úvoz.
15
Odkryté písky na Přehonu.
16
Detail odkrytých písků na Přehonu.
17
Chráněné území Přehon se nachází nad Chvalnovem.
18
Přehon, to je členitý jihovýchodní svah nad Chvalnovem.
19
Slunce za mraky skryté nad Přehonem.
20
Nahoře nad členitým svahem Přehonu je vidět řada švestek.
21
Pohled do koruny přímé borovice na Přehonu.
22
Ve východní části chráněného území Přehon.
23
Borové šišky jako by ani nepatřily nad sytě zelenou louku.
24
Modřínové šišky nad rozkvetlou loukou na Přehonu.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Strabišov-Oulehla (2 km) | Podsedky (4 km) | Bralová (5 km) | Smutný žleb (5 km) | Nazaret (6 km) | Máchova dolina (6 km) | Kuče (6 km) | Stará Hráz (7 km) | Přední Galašek (7 km) | Maršava (8 km) | Kazatelna (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!