Přemyšov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Přemyšov o rozloze 30,54 ha se nachází v jižní části města Ostrava, na jih od čtvrti Přemyšov, v okrese Ostrava-město. Předmět ochrany: Zachování hodnotných ekosystémů na části území říční terasy řeky Odry, které je z krajinno-ekologického hlediska unikátní nejen na území statutárního města Ostravy, ale i v celém Poodří, a ochrana tohoto území před možnými negativními zásahy. Vlivem značné členitosti terénu se zde nacházejí rozdílné biotopy umožňující existenci neobyčejně bohatému druhovému spektru rostlin a živočichů na poměrně malé ploše. Jedná se o izolované refugium společenstev, která v okolní antropogenně pozměněné krajině zanikla, s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 216 do 238 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 26.6. 2001 s platností od 15.7. 2001 (nařízení 2001-06-26-2/2001, Město Ostrava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Moravská brána (VIIIA4).

Jedná se o takové malé území mezi silnicí a svahem. Uvnitř něj se nachází pomalá vodoteč, o které nelze s jistotou říci, že je přirozená. Předmět ochrany sice zní honosně, leč dojmy odtud jsou spíše takové slabší. Nalezneme tu zejména lužní rostlinstvo, vrby, olše, blatouchy, ostřice a jiné. Pokud jde o atraktivitu, tak tu k vidění skutečně moc není. Stěží lze doporučit k návštěvě.


Úřední cedule k chráněnému území se nachází jak vidno na křižovatce.
1
Silnice kolem Kovošrotu, jinak též ulice Polanecká, tvoří východní hranici chráněného území.
2
Na bříze je dobře vidět, jak vítr fouká.
3
Sytá jarní zeleň louky nad malým luhem.
4
Dvojitá křižovatka na severní hranici chráněného území Přemyšov.
5
Louka na malém návrší.
6
Jedna z lagun v severní části chráněného území Přemyšov.
7
Pohled pod hladinu laguny.
8
Bříza ční nad ostatní malé stromy, zejména topoly.
9
Vykácený prostor pod vedením vysokého napětí podél silnice.
10
Mohutná olše patří k základním lužním stromům.
11
Jeden z kmenů vrby se spirálovitě kroutí a roste poněkud do strany.
12
Slunce se odráží v hladině slatinné stružky.
13
Torzo po úřední ceduli na okraji malého lužního lesa.
14
Vlevo od silnice z Polánek se nachází chráněné území Přemyšov.
15
Louka v Přemyšově krom syté jarní zeleně, obsahuje také rostoucí žluť pampelišek.
16
Břeh pomalé vodoteče, to je taková malá niva.
17
Vrby do luhů neodmyslitelně patří.
18
Malý, téměř nehybný vodní tok, obklopený jarní zelení luhu.
19
Dvojice středních olší zpevňuje břeh pomalého vodního toku.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:37:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Polanský les (do 2 km) | Rezavka (do 2 km) | Polanská niva (4 km) | Porubský bludný balvan (4 km) | Turkov (6 km) | Rákosina (7 km) | Štěpán (8 km) | Bažantula (10 km) | Landek (10 km) | Kotvice (13 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!