Ramena řeky Moravy / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy o rozloze 65,16 ha se nachází uvnitř CHKO Litovelské Pomoraví, na obou březích řeky Moravy, uprostřed trojúhelníku tvořeného obcemi Březové, Střeň a Hynkov, jinak též mezi městy Litovel a Olomouc v okrese Olomouc. Předmět ochrany: Tok řeky Moravy a jejích ramen v nížinném úseku toku. Představuje ucelenou ukázku vývoje a projevů nížinného toku, jako jsou vyvinuté říční meandry, slepá ramena, větvení řeky, ostrovy apod. Součástí vodních toků jsou i břehové porosty se zastoupením bylinného, keřového a stromového patra, které jsou biotopem rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní tok. Udávaná nadmořská výška je od 220 do 230 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.2. 1990 s platností od 15.3. 1990 (vyhláška 1990-02-28-vyhláška, Okresní národní výbor Olomouc). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o dobře přístupný levobřežní lužní území, kde můžeme pozorovat v malém rozsahu velké množství živých i slepých ramen, která tvoří doslova změť, kde není snadné se vyznat. Vede sem několik solidních cest, vhodných pro pěší a cyklisty. Na hlavním toku řeky je tu jez, pod kterým se dá koupat. Je to tu velice krásné a rozhodně to stojí za navštívení.


Lužní pohled jako vystřižený.
1
Jedno ze spousty slepých ramen.
2
Vyschlá tůňka má v létě své kouzlo.
3
Lužní cesta.
4
Vodních ploch je tu veliké množství, některé jsou izolované, jiné propojené.
5
Lidský činitel je tu dosti nehezky podepsán.
6
Průhled pod ojedinělým smrkovým jehličím na jedno z ramen řeky Moravy.
7
Hlavní tok řeky Moravy tu má spoustu přirozených překážek.
8
Smrk v luzích je vzácným úkazem, ale takto nádherně rostoucí, to je již pastva pro oči milovníka přírodních krás.
9
Detail ulomené smrkové větévky.
10
Detail na kmeni smrku po před lety uříznuté větvi.
11
Obnažený kmen smrku se brání smůlou.
12
Po luzích je vždy lépe se přemísťovat na lehko, protože překážek je tu spousta.
13
Osluněné levobřežní rameno řeky Moravy.
14
Slepé rameno řeky Moravy lze překonat hned po dvou přirozených lávkách. Každá je v jiné výškové úrovni.
15
Poklidná hladina téměř vyschlého ramene řeky Moravy.
16
Kamenité pobřeží levobřežního ramene řeky Moravy.
17
Strom, povalený přes levobřežní rameno řeky Moravy a jeho okolí v úžasných barvách.
18
Račte přejít po přirozené lávce pře levobřežní rameno řeky Moravy.
19
Zpola zastíněné a zpola prosluněné levobřežní rameno řeky Moravy.
20
Naplaveniny na kmeni stromu, padlém přes levobřežní rameno řeky Moravy.
21
Přes levobřežní rameno řeky Moravy vede přirozená lávka z padlého stromu.
22
Natahující se vrby z pravého břehu nad hladinu řeky Moravy.
23
Hlavní tok řeky Moravy uprostřed národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy.
24
Lávka přes levobřežní živé rameno řeky Moravy.
25
Řeka Morava je tu plná nástrah. " alt="a href="http://reka-morava.sije.cz/litovel-olomouc/" class="reky">Řeka Morava je tu plná nástrah. " />
26
Piloty po bývalé lávce.
27
Larsenová lávka přes levobřežní živé rameno řeky Moravy.
28
Do vody zaražené piloty.
29
Procházky po luzích bývají rozmanité.
30
Mostek přes levobřežní živé rameno řeky Moravy.
31
Při první návštěvě se ve změti spousty slepých ramen řeky Moravy jen stěží vyznáme.
32
Lužní cesta do obory.
33
Jez na řece Moravě uprostřed národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy.
34
Úřední cedule na pravém břehu řeky Moravy pod jezem.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:17 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kenický (do 2 km) | V Boukalovém (2 km) | Panenský les (3 km) | Daliboř (4 km) | Litovelské luhy (4 km) | Kurfürstovo rameno (5 km) | Častava (6 km) | Malá Voda (8 km) | Plané loučky (8 km) | Vrapač (9 km) | U Senné cesty (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!