Rašelina / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rašelina o rozloze 3,67 ha se nachází severně od obce Dlouhé při státní hranici s Polskem nedaleko obce Taszów. Předmět ochrany: Zbytek podhorských rašelinných luk s ohroženými a ustupujícími rostlinnými společenstvy a s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin jako vrba plazivá (Salix repens), upolín evropský (Trollius altissimus), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), bledule jarní (Leucojum vernum), vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata). Zdroj fytogenofondu pro rekonstrukci podobných lučních porostů v oblasti Orlické podhůří. Mokřadní území jako část krajiny významné pro udržení ekologické stability v celém katastrálním území Dlouhé. Udávaná nadmořská výška je od 658 do 668 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.2. 1994 s platností od 15.3. 1994 (vyhláška 1994-02-01-8/94, Okresní úřad Náchod). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické podhůří (59), geomorfologická jednotka: Podorlická pahorkatina (IVB3).

Jedná se o rašelinnou louku, poněkud odlehlou pozornosti lidí, vždyť tu nevede ani turisticky značená cesta. To však nic neubírá na poklidné kráse tohoto místa, které stojí alespoň za krátkou návštěvu.


Z hezké stříšky zůstalo torzo, informační cedule již není, pouze její náhražka na papíře ve fólii. Nově byla přibita úřední cedule.
1
Chráněné území je poznat nejen podle stříšky, ale také rozdílnou zelení.
2
Osamělá máta.
3
Mladá bohyška.
4
Shluk mladých bohyšek.
5
Mokrá louka plná bohyšek.
6
Bohyšky tu dominují.
7
Přehled přes mokřadní louku.
8
Vrbové křoví uprostřed louky.
9
Ojedinělý mokřadní smrk.
10
Bodlák působí uzavřeným dojmem.
11
Louka s bohyškami u březového hájku.
12
Jedna z mnoha bříz v hájku.
13
Mokřadní louka s bohyškami pohledem z pod bříz.
14
Mokřadní louka s bohyškami a vrbovým křovím.
15
Pěšina přes mokřadní louku snad od zvěře.
16
Bohyšky zasahují až pod olše.
17
Káně nad Rašelinou.
18
Bohyšky mezi kvetoucími vachtami.
19
Rozvíjející se poupátko bodláku.
20
Bohyšky na Slunci a vachty v květu.
21
Komár na listu bohyšky.
22
Mraky si hrají na honěnou.
23
Rašelina je název chráněného území, zjevnou rašelinu tu však vidíme jen ojediněle.
24
Osamělý javor před osamělou chaloupkou na dosah od česko-polských hranic.
25
Po narušení země se první chytají plevele.
26
Rašelina pohledem od hranic.
27
Orlické hory v romantickém oparu.
28
Několikero stupňů Orlických hor.
29
Cesta od chráněného území Rašelina.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:07:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Louky v České Čermné (4 km) | Peklo (6 km) | Březinka (7 km) | Hořečky (7 km) | Pod Vrchmezím (7 km) | Sedloňovský vrch (8 km) | Bukačka (9 km) | Kačenčina zahrádka (11 km) | Rybník Spáleniště (11 km) | Jelení lázeň (12 km) | Hraniční louka (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!