Rejvíz / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Rejvíz o rozloze 328,53 ha se nachází v jižním sousedství obce Rejvíz, jinak též zhruba 7 km východně od města Jeseník v okrese Jeseník. Předmět ochrany: Ochrana komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí. Udávaná nadmořská výška je od 731 do 805 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.6. 1955 (výnos 1955-06-04-výnos, Ministerstvo kultury). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 14.12. 1990 s platností od 15.1. 1991 (vyhláška 1990-12-14-6/1991 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 19.12. 2013 s platností od 1.1. 2014 (vyhláška 2013-12-19-451/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hrubý Jeseník (97), geomorfologická jednotka: Zlatohorská vrchovina (IVC6), Hrubý Jeseník (IVC7), CHOPAV: Jeseníky (5).

Jedná se o jedno z nejkrásnějších a nejvýznamnějších horských rašelinišť v České republice. Většina území je přístupná jen po cestách a zcela bažinaté oblasti jen po dřevěných chodnících. Mocnost rašelinového podkladu tu kolísá až do hloubky přes 6 metrů a tak při vstupu mimo cesty může jít o holý život. Vyskytuje se zde spousta vzácných rostlinných druhů, mj.: devětsil bílý, řeřišnice horská, krabilice chlupatá, ptačinec hajní, mokrýš střídavolistý, škarda bahenní, starček potoční, brusnice borůvka, pstroček dvoulistý, podbělice alpská, čípek objímavý, blatouch bahenní, pcháč zelinný, sítina rozkladitá, tužebník jilmový, kuklík potoční, kýchavice bílá Lobelova, kamzičník rakouský, blatnice bahenní, klikva bahenní, vlochyně bahenní, rojovník bahenní, suchopýr pochvatý, prstnatec Fuchsův, kyhanka sivolistá, rosnatka okrouhlolistá, ploník obecný, ploník tuhý a spousta dalších. Z živočišných druhů tu můžeme spatřit mj. tyto: šídlo rašelinné, lesknice severská, vážka čárkovaná, slíďák rašelinný, slíďák tmavý, žluťásek borůvkový, podkopníček rojovníkový, skokan hnědý, ještěrka živorodá, zmije obecná. Pokud jde o přístup, dá se sem snadno dostat po silnici a dále po svých. Je to tu jedním slovem překrásné a má hluboký smysl toto nádherné místo spatřit a dá se vřele doporučit k návštěvě.


Silnice kolem chráněného území mezi městem Jeseník a obcí Revíz se začíná zbavovat zimních barev.
1
Jeden z lesních vstupů do chráněného území po lesní cestě od silnice.
2
Turistická modrá vede po pěkné lesní cestě přes chráněné území a tu přijdeme k rozcestí před chodníkem k mechovému jezírku.
3
Chodník k chaloupce výběrčího vstupného k Velkému mechovému jezírku.
4
Sníh na počátku května není na Rejvíze žádnou vzácností.
5
Solidní dřevěný chodník od chaloupky k Velkému mechovému jezírku.
6
Chodníkové rameno k malé studánce na Rejvíze.
7
Nádherná studánka s dřevěným žlábkem nedaleko Velkého mechového jezírka.
8
Zdá se, že ze studánky vytéká minerální voda, ať tak, či onak, její chuť je výborná.
9
Zátiší smrkové šišky na mechu, to doslova patří na Rejvíz.
10
Jaro na horském rašeliništi, kdy velice mokré mechové plochy sousedí se zbytky sněhu.
11
Mohutný vývrat ukazuje, že mokřadní smrky mají kořeny především rozložité do šířky, méně již do hloubky.
12
Dřevěný chodník naučné stezky vede přes Vřesovištní potok.
13
Vřesovištní potok má dno plné malých kamínků a voda lehce slatinnou barvu.
14
Padlý smrk na břehu Vřesovištního potoka.
15
Boční pohled na lávku přes Vřesovištní potok, po které vede chodník k Velkému mechovému jezírku.
16
Tam, kde má voda malý, nebo téměř žádný pohyb, dochází k zarůstání hladiny žabincem.
17
Více smrkových vývratů na jednom místě.
18
Padlý smrk tvoří přirozenou hať na břehu Vřesovištního potoka.
19
Nádherný meandr Vřesovištního potoka, mechem obrostlé břehy dokreslují atmosféru místa.
20
Dřevěný chodník k Velkému mechovému jezírku.
21
Když padne strom přes chodník, musí nastoupit člověk s pilou, aby zůstala zachována průchodnost chodníku, takový zásah je možný.
22
Dočasný pomalý vodní tok na suché trávě, to zní úžasně...
23
Chodníkové rozcestí před Velkým mechovým jezírkem.
24
Odbočka dřevěného chodníku bažinami k Velkému mechovému jezírku.
25
Velké mechové jezírko je jakýmsi nepsaným centrem Rejvízu.
26
Lehce zčeřená voda Velkého mechového jezírka.
27
Slunce se odráží za malou břízkou v hladině Velkého mechového jezírka.
28
Mech ve Velkém mechovém jezírku. Legenda praví, že z něj vede vodní tunel až do Baltického moře a že tu bývaly chyceny mořské ryby. A také, že tu stávalo pyšné město Hunohrad, které bylo zničeno podobně jako Sodoma. Kdo nechce, ať nevěří...
29
Vyhlídková plošina na břehu Velkého mechového jezírka.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:44:43 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Chebzí (4 km) | Borek u Domašova (9 km) | Filipovické louky (11 km) | Jeskyně Na Pomezí (12 km) | Píšťala (14 km) | Venušiny misky (17 km) | Borový (17 km) | Vodopády Stříbrného potoka (19 km) | Zatopený lom Hadec (19 km) | Skalka pod Kaní horou (19 km) | Niva Branné (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!