Rendez-vous / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Rendez-vous o rozloze 23,74 ha se nachází zhruba 2 km východně od města Valtice, v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Lesní porosty tvořené společenstvy panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru; krátkostébelné louky tvořené společenstvy acidofilních suchých trávníků a acidofilní i bazifilní vegetace efemér a sukulentů; mělký rybník se společenstvy makrofytní vegetace mělkých stojatých vod; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhu svízelka piemontská, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy hub, zejména populace druhů rezavec Andersonův a plstnatec jižní, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů skokan ostronosý, mravenec lužní, páchník hnědý, tesařík obrovský a roháč obecný, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 196 do 207 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 27.9. 1990 s platností od 15.10. 1990 (vyhláška 1990-09-27-vyhláška, Okresní národní výbor Břeclav). Poté ještě došlo k 1 přehášení 4.7. 2013 s platností od 1.8. 2013 (vyhláška 2013-07-04-204/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Valtická pahorkatina (XA1C), Dolnomoravský úval (XA1), Vídeňská pánev (XA).

Jedná se o hezké území, které je ještě zkrášleno Dianiným chrámen, dostaveném v roce 1812 Janem z Lichtenštejna ve stylu římského vítězného oblouku. Celé to tu patří do vyššího celku Lednicko valtický areál, zapsaného do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pro milovníky přírody jsou tu k vidění například překrásné duby, dřevokazné houby, či dřevokazný hmyz. Ať tak, či onak, rozhodně má smysl se sem podívat.


Dianin chrám je klasicistní zámeček z roku 1812 a má nepřehlédnutelnou podobu římského oblouku.
1
Nápis nad klenbou Dianina chrámu z jižní strany: Dianae venatrici ejusque cultoribus – Dianě, bohyni lovu a jejím ctitelům, svědčí o zasvěcení.
2
Oblačný den u Dianina chrámu.
3
O mohutné stromy v okolí není nouze.
4
Cesta tvoří severovýchodní hranici chráněnéhu území.
5
Mechem obrostlá pata stromu.
6
Pozvolna se rozkládající padlé větve stromů.
7
Detail napadení houbou na dubové větvi.
8
Živý a mrtvý vedle sebe stojí.
9
Dub opadává z kůry po napadení.
10
Rozhraní dvou lesů.
11
Jaro se projevuje intenzivním zelenáním.
12
Severní pohled na Dianin chrám.
13
Severní břeh rybníka Rendezvous.
14
Průzor mezi rákosím rybníka Rendezvous.
15
Přístup k rybníku Rendezvous.
16
Vícebarevný rybník Rendezvous.
17
Dianin chrám pohledem od rybníka Rendezvous.
18
Dubová čtyřčata u rybníka Rendezvous.
19
Dubová čtyřčata mezi cestou a rybníkem Rendezvous.
20
Pata dubových čtyřčat.
21
Pohled do korun dubových čtyřčat u rybníka Rendezvous.
22
Cesta podél rybníka Rendezvous.
23
Rybník Rendezvous od jižní strany.
24
Jižní břeh rybníka Rendezvous.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:51:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Úvalský rybník (6 km) | Františkův rybník (6 km) | Paví kopec (7 km) | Kameníky (8 km) | Skalky u Sedlece (9 km) | Ranšpurk (14 km) | Cahnov - soutok (15 km) | Stibůrkovská jezera (15 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (17 km) | Skařiny (23 km) | Betlém (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!