Roudnička a Datlík / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Roudnička a Datlík o rozloze 29,72 ha se nachází v jižní části města Hradec Králové. Předmět ochrany: Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a ohrožených taxonů rostlin dle Červeného seznamu ČR, zachovalých vodních a mokřadních společenstev, mozaiky bezkolencových slatinných a zrašeliněných luk, rákosin a porostů vysokých ostřic s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Lokalita je důležitým biocentrem v zemědělské krajině. Udávaná nadmořská výška je od 240 do 250 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 18.2. 1988 s platností od 18.2. 1988 (vyhláška 1988-02-18-166/88, Okresní národní výbor Hradec Králové). Poté ještě došlo k 1 přehášení 22.11. 2006 s platností od 20.12. 2006 (nařízení 2006-11-22-3/2006, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chvojenská plošina (61c), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Název chráněného území v dosahu městské hromadné dopravy v Hradci Králové je odvozen od 2 nejníže položených rybníků na potoce Biřička. Blízkost většího města je tu cítit doslova každým coulem. Místo může být krásným cílem pěší procházky, či součástí cyklistického výletu.


Rybník Roudnička pohledem od jihozápadu od Roudničky.
1
Pilná včelka poletuje mezi pampeliškami.
2
Cesta do Hradce Králové.
3
Přepad rybníka.
4
Pod mostem teče potok jménem Biřička.
5
Biřička se líně valí do nedaleké řeky Labe.
6
Kdosi tady byl, zamkl si kolo a pak...
7
Rybník Roudnička od silnice.
8
Severní břeh rybníka Roudnička.
9
Severozápadní cíp rybníka Roudnička.
10
Jižní vánek lehce čeří hladinu rybníka Roudnička.
11
Slunce se odráží v poklidné hladině rybníka Roudnička.
12
Pohled po severním břehu rybníka Roudnička.
13
Takový malý rybářský flek.
14
Pohled do uschlých korun olší je přinejmenším zajímavý.
15
Blatouch ve zdánlivě suchém prostředí.
16
Rybniční zátiší.
17
Kořeny zasahují do pěšiny a jistě je na ně činěn veliký tlak jak mechanický, tak i teplotní.
18
Na východ od rybníka Roudnička.
19
V lese se chtělo měřit, ale...
20
Území mezi Roudničkou a Datlíkem působí spíše pochmurně.
21
Vrba je veliký bojovník a roste i po mnoha zraněních i vyvráceních.
22
Vyvrácený strom jistě není třeba odstranit, zde se pomalu rozloží.
23
Vývrat mezi Roudničkou a Datlíkem.
24
Jeden přes druhého strom tu leží, čas bez ohledu na to vše svým tempem běží.
25
Takový malý střet světů.
26
Bývala to mohutná živá olše a nyní už je jen mohutná a i to jí ubývá.
27
Na jednom místě jsou, prostě musí být živí i neživí.
28
Uschlých stromů je mezi Roudničkou a Datlíkem hodně.
29
Houbový útok na strom je veden zespoda.
30
Olšová siamská dvojčata.
31
Tvary uschlých olší jsou prosté i rozmanité.
32
Zásah lidské činnosti mezi Roudničkou a Datlíkem.
33
Dva světy vedle sebe.
34
A na starých vyrostou nové.
35
Husté rákosí roste východním břehu rybníka Roudnička.
36
Do romantické lesní studánky mají tyto do země zapuštěné trubky ještě daleko.
37
Ochrana cedulemi od severu chráněného území.
38
Cesta mezi Roudničkou a Datlíkem.
39
Lesní stružka na severu chráněného území.
40
Mostík na severu chráněného území.
41
Pohled na západ přes lesní mostík.
42
Tam kde je přístup, tam je více známek ochrany pomocí psaného práva.
43
Za rákosím můžeme tušit rybník Roudnička.
44
Domy jsou součástí Roudničky a rybník Roudnička lze tušit napravo.
45
Jarní břízy v jihozápadní části chráněného území.
46
Vrby u Roudničky a vzadu za nimi je Kopec svatého Jana.
47
Úřady investují peníze do informovanosti návštěvníků chráněných území a zlé duše zase investují úsilí do kažení hodnot pro všechny lidi dobré vůle.
48
Nápaditost těch, kdo mají potřebu vynést plný odpadkový koš n břeh rybníka do chráněného území až zaráží.
49
Cestička mezi plotem a rybníkem.
50
Rybník Datlík a jeho hráz.
51
Severní odtok z rybníka Datlík.
52
Kačenčí párek pluje po hladině Datlíka.
53
Datlík má přibližně tvar trojúhelníku.
54
Břeh Datlíka je místi hojně ocedulkován.
55
Severní cesta od Datlíka k Roudničce.
56
Na hrázi je vždy možné pohlédnout do korun stromů.
57
Třešeň kvete na konci dubna, abychom měli červen červený.
58
Pro přirozený vývoj života bývají na hrázích rybníků je stížené podmínky.
59
Střední odtok z rybníka Datlík.
60
Chovný rybník mezi Datlíkem a Roudničkou.
61
Rybářské zařízení mezi Datlíkem a Roudničkou.
62
Cedule podává dost informací pro zvídavé návštěvníky.
63
Za chovným rybníkem je v pozadí vidět Roudnička.
64
Labuť na Datlíku je zvědavá.
65
Dřevěné schůdky pod hrází rybníka Datlík.
66
Dřevěné schůdky do rybníka Datlík.
67
Výtok z pod rybníka Datlík.
68
Střední odtok z rybníka Datlík pokračuje coby potok Biřička do rybníka Roudnička.
69
Rybochovné zařízení.
70
Břeh rybníka Datlík je pod hrází zpevněn hacením.
71
Hráz rybníka Datlík je jako když střelí.
72
Pozoruhodný tvar stínu na cestě po hrázi rybníka Datlík.
73
Stejných odtoků je na rybníce Datlík víc.
74
Jižní břeh rybníka Datlík.
75
Malé informační centrum u rybníka Datlík.
76
Dvojitý pařez zasahuje do rybníka Datlík.
77
Detail dvojitého pařezu.
78
Olše se majestátně tyčí do výšky.
79
Pohled na hladinu rybníka Datlík od jihozápadu.
80
Cesta podél jižního břehu Datlíka.
81
Rozkvetlá třešeň krátce před 1. májem ...
82
Královéhradecký kolík je dobře znát.
83
Královéhradecký pískovcový mezník.
84
Cesta od Datlíka k Cikánu.
85
Mostík a ochranná cedulka nedaleko Datlíka.
86
Takové zátiší je podobné městskému parku.
87
Cesta od Cikánu k Datlíku.
88
Není to obyčejná lesní cesta, je to planetární stezka.
89
Jihovýchodní cíp chráněného území.
90
Hráz rybníka Cikán tvoří východní hranici přírodní památky Roudnička a Datlík.
91
Pěkný kamenný oblouk odtoku z rybníka Cikán.
92
Borovice dávají znát převažující směr větru.
93
Osamělého modřínu si nelze nevšimnout.
94
Břečťan svého hostitele pořádně oslabí.
95
Břečťan na borovici.
96
Logickým vysvětlením těžko popsatelná hromádka popela uprostřed lesa, téměř 100m od nejbližší cesty.
97
Chráněný vstup do obory.
98
Lesní zátiší s mechy a kapradím uprostřed loňského dubového listí.
99
Křižovatka u hájovny na jihozápadním cípu rybníka Datlík.
100

Počet fotografií: 100 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:10:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Císařská studánka (3 km) | Hrozná (4 km) | Černá stráň (5 km) | U Sítovky (5 km) | Sítovka (6 km) | Mazurovy chalupy (7 km) | Tůň u Hrobic (7 km) | Bělečský písník (8 km) | Přesypy u Rokytna (8 km) | Baroch (9 km) | Na bahně (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!