Roztocký háj - Tiché údolí / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí o rozloze 111,87 ha se nachází na sever od Prahy, jižně od města Roztoky u Prahy, nad skálou na levém břehu řeky Vltavy v okrese Praha-západ. Předmět ochrany: Ochrana celkového rázu krajiny, původní květeny, drobné zvířeny a lesních porostů. Udávaná nadmořská výška je od 190 do 270 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.9. 1951 (výnos 1951-09-09-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolní Povltaví (9), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Jedná se o hezké lesní území na severním okraji Prahy a kousek údolí, přes které teče Únětický potok. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto živočišných druhů: ještěrka zelená, ještěrka obecná, užovka hladká a užovka obojková. Dostat se sem dá snadno ze Suchdola i z Roztok, ale i přes blízkost lidnatého hlavního města tu mnoho lidí nepotkáme. To dává místu punc klidu a o to zajímavějšího cíle vycházek jak nedělních, tak i naučných. A právě pro druhé zmíněné tu byla zřízena naučná trasa Roztocký háj - Tiché údolí, která ovšem zahrnuje též sousední chráněná území Údolí Únětického potoka a Sedlecké skály. Místo je to velice pěkné a zajisté stojí za pozornost.


Málo sečená louka mezi dvěma chráněnými územími.
1
Romantický sluneční pohled na ochrannou kouli proti ptactvu, tedy aby ptáci nenaráželi do elektrického vedení. Občasně se tyto koule zvou ptákoplaše.
2
Slunce za ptákoplašem.
3
Zlatobýl na prudkém Slunci pod vedením VVN na jižní hranici chráněného území.
4
Mezi dvoukolejným vedením VVN 110 kV na jižní hranici chráněného území.
5
V nitru chráněného území na naučné stezce Roztocký háj - Tiché údolí.
6
Březový pahýl mezi sytě zelenými buky.
7
Sluneční flek na šedé svažité lesní pěšině.
8
Esíčkovitý buk žene za světlem.
9
Sražené větve usychají a zrovna se nacházejí na slunečním ostrůvku.
10
Letošní dub bude ještě bojovat o přežití.
11
Naučná stezka Roztocký háj - Tiché údolí vede přes les.
12
Kořen jako horní čelist dinosaura.
13
Tlející kmen stromu n slunečním ostrůvku.
14
Detail tlejícího kmene stromu.
15
Obrážející bukové výhony na slunečním ostrůvku uprostřed temného lesa.
16
Ohnuté bukové kmeny činí pěšinu obtížněji schůdnou.
17
Cesta přes Roztocký háj.
18
Slunce se schovalo za mraky nad mezí.
19
Slunce za mraky a šípkovým keřem.
20
Pohádková pěšina, která vede na západ, jako by tu šel Honza...
21
Lán dozrávající pšenice nedaleko Prahy.
22
Slunce se kloní k západu a jeho síla slábne.
23
Večer nad malým a zralým pšeničným polem.
24
Vyšlapat si kopeček znamená podstatné zkrácení cesty a o něco větší dřinu.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:56:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Sedlecké skály (do 2 km) | Údolí Únětického potoka (do 2 km) | Střešovické skály (7 km) | Kněživka (8 km) | Pazderna (9 km) | Čičovický kamýk (10 km) | Pražský zlom (11 km) | Jiřina (16 km) | Žraločí zuby (17 km) | Písčina u Tišic (17 km) | Černínovsko (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!