Šejval / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Šejval o rozloze 2,37 ha se nachází mezi obcemi Jaroslav a Radhošť v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Lokalita ohrožených druhů rostlin, zvlášť prustky obecné. Udávaná nadmořská výška je 260 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 s platností od 12.5. 1982 (1982-05-12-132, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o rybník Šejval a jeho bezprostřední okolí, dobře přístupný po silnici II/305. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: prustka obecná, prstnatec májový, hadí jazyk obecný, česnek hranatý, ocún jesenní a šmel okoličnatý. Z živočišných druhů jsou uváděni: vážky, obojživelníci a na vodu vázané ptactvo. Je to hezký rybník pro duši romantika, má neodolatelný genius loci, ovšem pokud jde o turistické atrakce, tak takových tu stěží najít.


Silniční esíčko, příjezd k Šejvalu od Jaroslavi.
1
Hráz rybníka Šejval je zesílená a vede po ní silnice ve směru Jaroslav – Radhošť.
2
Sluníčko se ukládá ke spánku za rybníkem Šejval.
3
Západ Slunce nad Šejvalem.
4
Rybník Šejval při končícím dni.
5
Rybník Šejval za soumraku.
6
Schůdky k výpusti, která je bezpečně dál.
7
Rybniční romantika na Šejvalu.
8
Zapadající Slunce za olší na hrázi rybníka Šejval.
9
Slunci blíž a olši také.
10
Podzimně zabarvený buk na hrázi rybníka Šejval.
11
Buk na hrázi rybníka Šejval.
12
Slunce zapadá nad chráněným územím Šejval.
13
Olše na západním břehu rybníka Šejval jakoby hořely.
14
Velká uschlá olše na severním břehu rybníka Šejval.
15
Rybník Šejval pohledem od jihu za ubývajícího dne.
16
Jižní břeh rybníka Šejval.
17
Pole s ozimy na jih od rybníka Šejval.
18
Překrásný západ Slunce pozorovaný jižně od rybníka Šejval.
19
Podzimní den umírá a švestka nad rybníkem Šejval usychá.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:50:08 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stráň u Trusnova (2 km) | Bažantnice v Uhersku (3 km) | Boršov u Litětin (4 km) | Pětinoha (5 km) | Vstavačová louka (9 km) | U Vinic (9 km) | Kusá hora (9 km) | Bošínská obora (10 km) | Vodní tůň (10 km) | Střemošická stráň (12 km) | Hemže-Mýtkov (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!