Šestajovická stráň / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Šestajovická stráň o rozloze 13,56 ha se nachází ve východním sousedství obce Šestajovice zhruba na půli cesty mezi městy Jaroměř a Nové Město nad Metují v okrese Náchod. Předmět ochrany: Ekosystém dubohabrového háje s typickou hajní květenou. Biotop zvláště chráněných druhů rostlin – střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), upolín evropský (Trollius altissimus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon). Významná součást územního systému ekologické stability. Udávaná nadmořská výška je od 265 do 295 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.2. 1994 s platností od 15.4. 1994 (vyhláška 1994-02-28-10, Okresní úřad Náchod). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Geomorfologická jednotka, geomorfologická jednotka: CHOPAV.

Patří mezi stráňová chráněná území, leží na severním svahu, zcela zalesněném. Nalezneme tu poklid nedaleko řeky Metuje a také třeba vraní oka, či veliké houby. Informační cedule v severní části území uvádí tyto rostlinné druhy: Dub letní a zimní, lípa malolistá i velkolistá, habr obecný, javor klen, mléč i babyka, ptačinec velkokvětý, hrachor jarní, kokořík mnohokvětý, jaterník trojlaločný, prvosenka vyšší a jarmí, ostřice chlapatá a dymivka dutá. Živočichové: káně lesní, kukačka obecná, strakapoud velký, linduška lesní, pěvuška modrá, červenka obecná, budníček větší a menší, dlask tlustozubý, jezevec lesní. Za návštěvu toto místo stojí, ale turistické atrakce tu nelze čekat!


Silnice mezi obcemi Slavětín nad Metují a Roztoky, vpravo západní cíp chráněného území.
1
Zde se les přiblížil úplně k silnici.
2
Pohled do koruny majestátného habru.
3
Severní okraj chráněného území.
4
Čapí nůsky.
5
Slunce tu jen pomalu proniká lesním porostem.
6
Uvnitř tohoto chráněného území jsou houby opravdu dost velké.
7
Hlemýžď si ustlal na kůře stromu.
8
Mezi habry a javory.
9
Mechové zátiší.
10
Cedule ve východní části chráněného území.
11
Východní část chráněného území.
12
Pohled od východu na severní okraj Šestajovické stráně.
13
Taková malá myslivecká romantika.
14
Houští na východě.
15
Vraní oko výhružně hledí nahoru.
16
Za jižní hranicí chráněného území zrovna probíhaly žně.
17
Pohleďme do nitra od jihu.
18
Táhlý jižní hraniční oblouk z době žní.
19
Trnky tu jsou na jižní straně hojné.
20
Černého bezu je tu spousta.
21
Šípky již brzy budou mít svůj čas.
22
Zpola zapomenutá ochranná cedule.
23
Po strništi se již dá dobře jít.
24
Šestajovická stráň je severní, pohled od jihu ji v celé kráse neukáže.
25
Polní cesta na jih od chráněného území.
26
Pohled od jihozápadu na Šestajovickou stráň vlevo.
27
Hřbitov leží v jihozápadním sousedství Šestajovické stráně.
28
Modřínů je tu jen málo, zato jsou překrásné.
29
Bedly tu rostou tak ohromné, že je třeba porovnání s rukou.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:13:38 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stará Metuje (do 1 km) | Zbytka (5 km) | Opočno (11 km) | Broumarské slatiny (11 km) | Chropotínský háj (12 km) | Peklo (12 km) | Dědina u Dobrušky (13 km) | Skalecký háj (14 km) | Březinka (15 km) | Trotina (15 km) | Louky v České Čermné (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!