Skalecký háj / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Skalecký háj o rozloze 3,11 ha se nachází mezi obcemi Chábory a Skalka v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Lesní porost s přirozenou dřevinnou skladbou a bohatým bylinným podrostem (prvosenka jarní, aron plamatý, zapalice žluťuchovitá). Nejvýznamnějším rostlinným druhem je vzácný český endemit kruštík polabský, který je v celosvětovém areálu vázán pouze na Čechy a Moravu. Udávaná nadmořská výška je od 309 do 318 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.7. 1984 s platností od 5.7. 1984 (1984-07-05-189, Okresní národní výbor Rychnov nad Kněžnou). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Orlické opuky (60), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Do území je zahloubeno vysychající koryto potoka, které se kroutí jako had a je na něm znát, že když se naplní, nebere ohledy. Však ani Dědina, do které ústí, není jen hodný a poslušný potůček k letnímu cachtání. Krásné pohledy přináší boj kořenů se skalami, kdy skály ač se statečně brání, postupně pukají. Ze stromů se tu vyskytuje zejména buk, dub, modřín, smrk a podél vody též olše. ze křovin tu roste mimo jiné líska a střemcha. Je to místo, které se svou skromnou krásou stojí za navštívení.


Pohled na přírodní rezervaci ze severozápadní strany od obce Chábory.
1
Polní cesta z Chábor ke Skalce, vpravo Skalecký háj.
2
Severozápadní cíp rezervace je přetnut krátkou cestou.
3
Pohled dovnitř je slunečně voňavý.
4
Krásný modřín ční tak majestátně...
5
Pohleďme zblízka na tolik prosté krásy.
6
Cedule o úřední ochraně území na západní straně rezervace.
7
Pohled od lesa na nivu Dědiny, vzadu sbalené seno, tak jak se to v době fotografování nejčastěji dělávalo.
8
Shora to tak nevypadá, ale zespoda je to jiná.
9
Při zaklonění hlavy můžeme spatřit něco, co lze nazvat západními vidlicemi.
10
Vyschlý a pravidelně vysychající pravostranný přítok Dědiny vede napříč celou rezervací.
11
Koryto vysychajícího toku vede v západní části rezervace jejím okrajem.
12
Zajímavý samorost.
13
Kořeny stromů to tu mají těžké, ale dokáží se uchytit i v málo úživných skalách.
14
Ulita hlemýždě tu již dlouho leží bez života, listí udělalo milé prostředí.
15
Vnitřní nepřítel stromů se též snaží.
16
Přirozená lávka přes Dědinu.
17
Pohled přes terénní hranu v rezervaci na nivu Dědiny směrem jihozápadním.
18
Pohled přes terénní hranu v rezervaci na nivu Dědiny směrem jihozápadním je přikrášlený slunečními paprsky.
19
Vyschlé koryto potoka na jihozápadě.
20
Detail z koryta vyschlého potoka.
21
Přirozená lávka přes vysychající potok, osvětlená slunečními paprsky, pronikajícími přes koruny stromů.
22
V korytě vyschlého potoka najdeme též veliký klukovský prach.
23
Místy jsou skály odhalené.
24
Kraj rezervace na západní straně.
25
Cíp louky v místech, kde se tok Dědiny oddaluje od rezervace.
26
O stabilitě takových malých skalních útvarů bychom mohli úspěšně pochybovat, o jejich dočasné kráse ovšem nikoliv.
27
Kořeny zde svou cestu k životu mají nesnadnou.
28
Domeček pro ledasjakého tvora.
29
Miniaturní mokřad u řeky Dědiny.
30
Řeka Dědina uhání k Cháborům.
31
Řeka Dědina dává najevo, že hladina její vody je výrazně proměnlivá.
32
Řeka Dědina přitéká od Skalky a Podbřezí.
33
Klidný letní toky řeky Dědiny.
34
Pravostranný, víceméně podzemní přítok Dědiny.
35
Výstup chabého potůčku z podzemí.
36
Výrazná terénní hrana v západní části rezervace pohledem odspodu.
37
Ležící ulomená větev zaujme svojí polohou i tvarem.
38
Po hraně terénního lomu vede pěšinka.
39
I na dně vysychajícího potoka začíná na nějaký čas rašit život.
40
Občas zasáhne zub motorové pily, ovšem jaksi napůl.
41
Jeden kořen objímá druhý.
42
Někdy se může zdát, jako by stromy rostly ze samé skály.
43
Pod hranou svahu došlo k odštípnutí poloviny dvojkmene, nejspíše bouří.
44
Listí, co nemá příliš světla, jako by mělo podzim už dříve.
45
Dřevokazné larvy se činí.
46
Slunce si najde cestu přes koruny buků.
47
Hříčky slunečních paprsků, jakož i zubů místních hlodavců.
48
Když odpadá mech, co obrůstá strom, již pod ním není zdravá barva kůry.
49
Padlý kmen pomalu tleje.
50
Přirozený kříž jen málokoho přiměje k zamyšlení.
51
Foukalo tu velice a zeslabený buk se poroučel k zemi i s kořeny.
52
Vichřice se tu opravdu činila.
53
Na severovýchodě rezervace mají myslivci posed a úřady cedulku.
54
Severovýchod rezervace pohledem od pole.
55
V severovýchodním cípu rezervace pohledem zevnitř.
56
Buky tu někdy své kmeny proplétají a sluníčko dokresluje jedinečnost okamžiku.
57
Buky to tu opravdu nemají snadné, parazituje na nich kdekdo.
58
Pírko na sluníčku dokáže okouzlit.
59
Pohled z kraje rezervace na sever.
60
Pahýlem ulomeného stromu lze prohlédnout až k sluníčku.
61
Zub na severu rezervace.
62
Slunce dodá úsměv snad všude, kam dosáhnou jeho paprsky.
63
Severní okraj rezervace.
64
V nejužším místě rezervace lze za pár kroků, od severu učiněných, pohlédnout na řeku Dědinu shora.
65
Detail kořenu, vyrůstajícího ze skály.
66
Roztomilý krmelec.
67
Obec Skalka v dáli a na pravém průhledu kostel v Podbřezí.
68
Když zasvítí sluníčko na obrostlý pařez, dlouho to netrvá.
69
I od pole lze spatřit ochrannou ceduli.
70
Na jihozápadě rezervace občas přitéká vysychající potok dovnitř.
71
Snad i snímek dokáže zachytit vůni sena.
72
Lesní zvěř tu má kam zajít.
73
Na severozápadě rezervace pohledem od pole.
74
Romantické zakončení snímků přírodní rezervace, zeleň rozděluje kupku na dva druhy.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:12:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Dědina u Dobrušky (do 2 km) | Rybník Spáleniště (3 km) | Broumarské slatiny (4 km) | Opočno (6 km) | Zbytka (10 km) | Chropotínský háj (11 km) | Kačenčina zahrádka (12 km) | Peklo (12 km) | Zadní Machová (13 km) | Rašelina (13 km) | Kačerov (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!