Skalky u Sedlece / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Skalky u Sedlece o rozloze 57,17 ha se nachází zhruba 2 km na jihozápad od obce Sedlec, zhruba v půli cesty mezi městy Mikulov a Valtice, nedaleko státní hranice Česká republika - Rakousko v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Polopřirozené suché trávníky a subpanonské stepní trávníky s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 188 do 276 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.11. 2013 s platností od 1.2. 2014 (nařízení 2013-11-14-25/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Milovicko-valtická pahorkatina (17c), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

Jedná se o severojižní hřeben na české straně s křovím. Je odtud vidět na všechny světové strany jak do České republiky, tak do Rakouska. A právě pro ty nádherné výhledy by takové místo stálo za návštěvu.


Podzimní soumrak nad chráněným územím.
1
Skalky u Sedlce, to je hraniční hřeben.
2
Svatý kopeček od Skalek.
3
Pole s ozimy pod Skalkami.
4
Zbytek po úřední ceduli.
5
Hranice mezi chráněným územím a polem se ladně vlní.
6
Slunce se zvedá nad stromkem.
7
Vrchol balvanu ze země čnějícího a lišejníkem porostlého.
8
Solitérních stromků zde najdeme dost.
9
Autonomní stanice se svým zdrojem.
10
Ohrádka s nejasným účelem.
11
Zbytky třešňové aleje.
12
Nádherné hloží v barvách podzimu.
13
Cosi mezi křovím a stromovím.
14
Moc hezké kvítí.
15
Nádherná modř podzimní oblohy.
16
Romantické chmýří.
17
Státní hranice jistě není pod cedulí, ta sem byla zahozena v jakémsi zápalu vášně.
18
Regulérní bod státní hranice, tedy patník a červenobílá tyč.
19
Z území Moravy se dá přes Rakousko spatřit Mikulov se svatým kopečkem, které jsou opět na Moravě.
20
Západní pohled ze Skalek patří plně rakouskému území. Obec vlevo je Drasenhofen a kopec vpravo pak Kreuzberg, tedy dalo by se přeložit jako Křížová hora.
21
Platná hraniční cedule v křoví.
22
Úřední cedule s celkem zbytečným vnějším hraničním znakem.
23
Nepříliš pevná brána a nepříliš pevná ohrada by napovídala občasné přítomnosti ovcí.
24
Hezké zralé šípky téměř na státní hranici.
25
Poměrně velká stopa kura dává tušit něco většího, než je bažant.
26
Posed rakouských myslivců se v zásadě neliší od posedů jejich kolegů na Moravě.
27
Podzimní Slunce za cedulí Státní hranice.
28
Lehce ošuntělý hraniční kámen mezi Českou republikou a Rakouskem.
29
Cesta tu tvoří státní hranici, kéž je takový stav bezproblémový.
30
Vnější hraniční znak chráněného území a pohled přes rakouské území na Svatý kopeček.
31
Pahýl stromku postupně obsazuje lišejník a taky řádně odčerpává energii.
32
Souška stromku mezi živými soukmenovci.
33
Jestřábníky stále ještě v říjnu kvetou.
34
Jetelový květ se tu zdá být osamělý.
35
S valnou mírou nejistoty by to mohly být starčeky.
36
Oplocení zajisté nemá valný účinek.
37
V Rakousku jim dost vyrazily ozimy.
38
Oblouk hraniční cesty.
39
Lehce tajemná část chráněného území, kde je hůře slyšet cokoliv z okolí.
40
Prosluněné listy dubu v barvách podzimu.
41
Rozkládající se kmínky.
42
Sedle pohledem ze Skalek.
43
Mech výrazně pokročil v rozkladu větévky.
44
Zelená barva na podzim významně ubývá.
45
Jihozápadní cíp chráněného zemí s úřední cedulí.
46
Cesta, která je státní hranicí pokračuje od chráněného území dále na jih.
47
Pohled na ceduli se státní hranicí z rakouské strany.
48
Asi někdo posiloval sprayem hraniční kámen.
49
V Rakousku namalovali na silnici čáru před státní hranicí, snad s nějakým smyslem.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 08.12.2020 15:59:20 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Paví kopec (do 2 km) | Kameníky (4 km) | Úvalský rybník (4 km) | Rendezvous (9 km) | Děvín-Kotel-Soutěska (11 km) | Františkův rybník (15 km) | Betlém (16 km) | Dolní mušovský luh (17 km) | Pouzdřanská step - Kolby (20 km) | Plačkův les a říčka Šatava (20 km) | Ranšpurk (22 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!