Slunná / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Slunná o rozloze 15,67 ha se nachází pod Ostrým vrchem, zhruba 5 km severozápadně od městyse Veverská Bítýška v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Ekosystém starého listnatého lesa, tvořený původními autochtonními bukovými porosty místy pralesovitého charakteru, které jsou významným refugiem pro hnízdění ptactva a poskytují zázemí pro celou řadu vzácných nebo zvláště chráněných druhů rostlin, především pro brambořík nachový, okrotici bílou, okrotici dlouholistou a kruštík modrofialový. Udávaná nadmořská výška je od 295 do 429 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 28.6. 1985 s platností od 1.7. 1985 (vyhláška 1985-06-28-XIX/590-13, Okresní národní výbor Brno-venkov). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 15.11. 2011 s platností od 5.2. 2012 (nařízení 2011-11-15-1/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje), 22.3. 2012 s platností od 29.6. 2012 (nařízení 2012-03-22-9/2012, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Bítešská vrchovina (IIC5A).

Jedná se o zalesněnou východní stráň nad Maršovským žlebem, mimo turistické trasy, ale vcelku přístupnou. Ze stromů tu převažuje buk lesní a smrk ztepilý. Ač je tu až neskutečně krásně, jde o krásu danou duchem místa, turistické atrakce tu nespatříme. Celou tuto oblast lze vřele doporučit k návštěvě.


Úřední cedule ve stínu lesa u zpevněné cesty podél Maršovského potoka.
1
Z jedné strany niva Maršovského potoka, z druhé zalesněný svah, což je zde chráněné území Slunná.
2
Lužní porosty u cesty.
3
Vnější hraniční značka chráněného území Slunná.
4
Kapradí na slunečním ostrůvku.
5
Sluneční ostrůvek na poměrně chudém lesním podloží.
6
Borovice mezi okolními buky jen skomírá.
7
Lesní kvítí chráněného území Slunná.
8
Sluncem zalitý kámen v jinak spíše temném prostředí bukového lesa byť na jihovýchodním svahu.
9
Nedopadlý kmen smrku.
10
Vyvrácený smrk pohledem od kořenů.
11
Jmelím napadený akát je významně oslabený.
12
Mechem obrostlé obnažené kořeny akátu.
13
Mechem obrostlý kámen ve svahu.
14
Akátová brána.
15
Ves svahu chráněného území Slunná.
16
Padlý akát.
17
Slunce střídá stín, živí střídají mrtvé.
18
S hlavou zakloněnou můžeme vnímat krásy polozapomenutého lesa.
19
Mírnější svah na Slunné.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:13:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Břenčák (6 km) | Na skalách (Brno) (6 km) | Na lesní horce (6 km) | Krnovec (6 km) | Junácká louka (6 km) | Květnice (7 km) | Kůlny (7 km) | Malhostovické kopečky (8 km) | Obůrky-Třeštěnec (8 km) | Zlobice (9 km) | Luzichová (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!