Smutný žleb / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Smutný žleb o rozloze 8,09 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku, tvořeném vrcholem Brdo a obcemi Salaš a Staré Hutě v okrese Uherské Hradiště. Předmět ochrany: Zachování v areálu Chřibů ojedinělého typu kyselých bučin značného stáří. Udávaná nadmořská výška je od 380 do 485 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.12. 2000 s platností od 5.1. 2001 (nařízení 2000-12-20-6/2000, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se o bukový les na jižním svahu uprostřed Chřibů, mimo značené a s trochou nadsázky i neznačené cesty. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, dub zimní, bříza bradavičnatá, vřes obecný, borůvka černá a ostřice chlupatá. Z živočišných druhů jsou uváděni: zdobenec zelený, tesařík alpský, datel černý, krkavec velký, lejsek malý a holub doupňák. Pokud chceme dorazit právě sem, tak je třeba dobré navigace, ať té původní, kterou mnozí nosí ve své přirozenosti, nebo té technické. Pokud ovšem dorazíme až sem, čeká nás místo, kde vyzařuje cosi nezapomenutelné a přirozené, což zajisté nesouvisí jen s odlehlostí. Genius loci nás zde dokáže doslova pohltit a to zajisté i jinak, než smutně. Pro milovníky nádherného klidu bez turistických atrakcí lze doporučit k navštívení.


Pokud přicházíme ke Smutnému žlebu od severu, uvítá nás malá skála.
1
Úřední a informační cedule na severní hranici Smutného žlebu.
2
Smutný žleb je povětšinou bukový les.
3
Tlející kmen buku a pahýl pařezu.
4
Slunce prosvítá mezi buky ve Smutném žlebu.
5
Rozhraní vzrostlého bukového lesa a hustého bukového porostu.
6
Pahýl bukového pařezu na rozhraní Slunce a stínu u obnaženého kamene ve Smutném žlebu.
7
Pohled do korun přímých buků ve Smutném žlebu.
8
Rozhraní světla a stínu, jakož i lesa a houštiny.
9
O přirozenosti obrazce v hladké kůře buku ve Smutném žlebu bychom mohli úspěšně pochybovat...
10
Stejné stáří buků napovídá, že by mohlo jít o sázený les, či alespoň promyšlené prořezání lesa přirozeného.
11
Pata buku s mechem ve Smutném žlebu.
12
Větrem ulomená větev buku ve Smutném žlebu pomalu podléhá zubu času.
13
Kolem kamene ve Smutném žlebu bojují o životní prostor buky v prvním roce života.
14
Povalený buk ve Smutném žlebu.
15
Špičatý vysoký pahýl buku ve Smutném žlebu.
16
Neostrá hranice čistého lesa a bukového houští ve Smutném žlebu.
17
Vichřice zaúřadovala ve Smutném žlebu a zůstal tu vysoký špičatý pahýl buku.
18
Mladý smrk se pokouší najít svou životní cestu mezi kořeny mnohem staršího buku, ale jeho vyhlídky jsou nevalné.
19
Pod Smutným žlebem na asfaltové silnici lezl velký brouk, pomůže nějaký milovník hmyzu s určením druhu?
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:48:46 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Máchova dolina (do 2 km) | Nazaret (do 2 km) | Barborka (5 km) | Břestecká skála (5 km) | Holý kopec (5 km) | Přehon (5 km) | Maršava (6 km) | Komínky (6 km) | Stará Hráz (7 km) | Záskalí (7 km) | Strabišov-Oulehla (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!