Soběšické rybníčky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Soběšické rybníčky o rozloze 1,17 ha se nachází zhruba v půli cesty mezi městskými částmi města Brna, Soběšice a Řečkovice v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Unikátní lokality některých vzácných a chráněných druhů obratlovců a významného místa reprodukce obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je od 281 do 302 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.10. 1987 s platností od 1.11. 1987 (vyhláška 1987-10-08-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se o malé rybníčky v nitru lesa u lesní cesty. Oba zarůstají žabincem, čemuž odpovídá přítomná fauna. Informační cedule uvádí tyto živočišné druhy: ropucha obecná, skokan štíhlý a skokan hnědý. Je to tu takové malé a hezké, jistě za návštěvu stojící.


Příchod k chráněnému území po pěšině zespoda.
1
Prosluněná smrky obrostlá stráň na Soběšickými rybníčky.
2
Lehce rozbahněná cesta Soběšickým rybníčkům.
3
Sluneční pás v lese nad Soběšickými rybníčky.
4
Detail bukové větvičky zalité večerním Sluncem.
5
Vyhnilý bukový pařez na Slunci ve večerním lese.
6
Poněkud poohnutý kmen buku si našel cestu ke Slunci.
7
Slunce se čtyřsměrnými paprsky v nitru bukového lesa.
8
Zbytky večerního světla v potůčku.
9
Naplavené klacky ve večerním potoce Kubelín.
10
Hladina Soběšického potoka nad vtokem do Soběšického rybníčku.
11
Zalesněný kopec nad Soběšickými rybníčky.
12
Lesní plácek jako stupínek se zbytky večerního slunečního svitu.
13
Žabincem zarostlý dolní Soběšický rybníček s informační cedulí.
14
Hladina dolního Soběšického rybníčku je zcela pokryta žabincem.
15
Stavidlo dolního Soběšického rybníčku.
16
Zlatobýl na břehu dolního Soběšického rybníčku.
17
Horní Soběšický rybníček je spíše takovou větší louží v zajetí žabince.
18
Večerním Sluncem osvětlené kmeny jasanů nad horním Soběšickým rybníčkem.
19
Cesta od Soběšic dolů, kolem Soběšických rybníčků.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:00:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Medlánecká skalka (3 km) | Medlánecké kopce (3 km) | Babí doly (4 km) | Žlíbek (4 km) | Malužín (5 km) | Kněžnice (5 km) | Obřanská stráň (5 km) | Coufavá (5 km) | Březina (5 km) | Mniší hora (5 km) | Šiberná (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!