Staré hliniště / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Staré hliniště o rozloze 4,67 ha se nachází zhruba 2 km na sever od města Krnov v okrese Bruntál. Předmět ochrany: Ochrana ohrožených druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 332 do 336 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.10. 1989 s platností od 25.10. 1989 (vyhláška 1989-10-25-vyhláška, Okresní národní výbor Bruntál). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Zlatohorská vrchovina (IVC6).

Území se nachází v bývalé těžební jámě. Těžba hlíny tu skončila počátkem 80.let XX. století a pak už místo postupně zarůstalo. Louka na severní straně je hluboko zaříznutá do terénu a její krása je až romantická. Stromy, které zde rostou jsou většinou náletové a proto většinou husté. Po obvodu chráněného území vede naučná stezka, kterou stojí za to si projít. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: lilie zlatohlávek, kosatec žlutý, prstnatec listenatý, vemeník dvoulistý, bříza bělokorá a olše lepkavá. Ze zástupců živočišné říše jsou pak uváděni: čolek obecný, čolek velký ropucha zelená, ropucha obecná, rosnička zelená, užovka obojková a zmije obecná. Jsou sem krásné procházky, místo působí uklidňujícím dojmem a jistě stojí za navštívení.


Příjezdová cesta k chráněnému území od silnice Krnov – Głubczyce.
1
Vstupní jižní louka s cedulí úřední ochrany.
2
Dřevěné schody z hráze na jižní louku.
3
Břízy se již s pokračujícím jarem začínají zelenat.
4
Cesta po koruně hráze mezi zelenajícími se břízami.
5
Obdélníkový rybníček je chráněný spíše chatrným zábradlím.
6
Temné vody obdélníkového rybníčku, při březích lemovaného rákosím.
7
Detail mechem obrostlé paty vrby.
8
Dřevěné schody k severní louce.
9
Jarním Sluncem zalitá severní louka.
10
Jižní svah na severní straně chráněného území.
11
Letící mušku se ne vždy podaří zachytit objektivem.
12
Dříve se zdě těžila hlína, dnes to tu trochu vypadá jako na hřišti, ale hřiště nemívají na své ploše stromy.
13
U rozkvetlé třešně pod krnovským sluncem na jaře, co by šlo třeba dělat?
14
Detail rozkvetlé třešně.
15
Mech a za ním louka z výšky pohledu jezevčíka.
16
Pěšina prosluněným březovým hájem.
17
Zarůstající březový vývrat.
18
Jarní pohled do koruny rozkvetlé břízy.
19
Dvě břízy tvoří krásný pár, zda si sem lidé z Krnova chodí brát příklad?
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Úvalenské louky (10 km) | Hořina (12 km) | Hůrky (13 km) | Heraltický potok (17 km) | Hvozdnice (25 km) | Otická sopka (25 km) | Odkryv v Kravařích (28 km) | Rejvíz (31 km) | Koutské a Zábřežské louky (34 km) | Borek u Domašova (34 km) | Chebzí (34 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!