Štěpán / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Štěpán o rozloze 45,25 ha se nachází na severozápadním okraji města Ostrava, v sousedství čtvrtě Martinov a svouji velkou částí zasahuje do KÚ Děhylov. Předmět ochrany: Zachování velmi cenného území v údolní nivě řeky Opavy. Jedná s o rybník s přilehlým mokřadem patřící do bývalé jilešovicko - děhylovské rybniční soustavy (okres Opava). Cenologicky jde o velice pestré území s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, rdest vzplývavý, nepukalka plovoucí, voďanka žabí ap.). Součástí rezervace je přirozeně vytvořená tůň s plovoucím stulíkem žlutým a voďankou žabí a se společenstvem šťovíku klubkatého. Vyskytuje se zde rovněž zvláště chráněné druhy ptáků, vzácné druhy obojživelníků, plazů a savců, které indikují vysokou hodnotu tohoto území. Udávaná nadmořská výška je od 212 do 215 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.6. 1994 s platností od 16.7. 1994 (vyhláška 1994-06-30-2/94, Okresní úřad Opava). Poté ještě došlo k 1 přehášení 25.7. 1995 s platností od 1.9. 1995 (vyhláška 1995-07-25-4/95, Město Ostrava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Ostravská pánev (VIIIB1).

Jedná se území kolem rybníka Štěpán, většinou mokřadní, s příjemným nádechem vzpomínek na dávné časy, kdy se ještě mnohem méně spěchalo. Informační cedule uvádí tyto rostlinné druhy: kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí, stulík žlutý, kosatec žlutý, žabník trávolistý a srstnatec májový. Ze zástupců živočišné říše jsou uváděni čolek velký, skokan ostronosý, skokan šíhlý, užovka podplamatá, bukáček malý, vodouš rudonohý, čírka modrá, lžičák pestrý, chřástal kropenatý a bekasina otavní. Místo je snadno dostupné velice hezké, ba až romantické. Patří se doporučit jej k návštěvě.


Rozcestí na hrázi rybníka Štěpán.
1
Přes chráněné území Štěpán prochází trať ve směru Ostrava – Opava.
2
Slunce hledá cestu nahoru mezi křovitými vrbami.
3
Pod severní hrází rybníka Štěpán se to pomalu svažuje, je tu však jen vlhko, nikoliv přímo voda.
4
Rákosí na severní straně rybníka Štěpán.
5
Velice vlhké rákosiny mezi rybníkem Štěpán a železniční tratí.
6
Javorová větev se velice odvážně kloní nad bažinatou část chráněného území Štěpán.
7
Javor se žene vzhůru poněkud klikatě.
8
Pěšina na severní hrázi rybníka Štěpán při zvedajícím se Slunci, v pozadí železniční trať.
9
Vyloženě lužní charakter chráněného území Štěpán pod železniční tratí.
10
Pohleďme vzhůru po kmeni javoru.
11
Bříza již jarem sílí.
12
Vrby tu dosahují úctyhodných rozměrů.
13
Pod severní hrází rybníka Štěpán je v některých místech bažinato.
14
Tůňka pod severní hrází rybníka Štěpán.
15
Vrby k mokřadu patří, jak keře, tak i stromy.
16
Poklidná harmonie v samém severním cípu rybníka Štěpán.
17
Ranní romance na rybníce Štěpán.
18
Břehy rybníka Štěpán jsou zpevněny jasany, vrbami a břízami.
19
Mělčina rybníka Štěpán s čeřícími se vlnkami.
20
Javor ve tvaru labutího krku patří k ozdobám chráněného území Štěpán.
21
Informační cedule n hrázi rybníka Štěpán.
22
Vlny čeří hladinu rybníka Štěpán.
23
Pevná hráz odděluje řeku Opavu (vlevo) od rybníka Štěpán.
24
Pod větvemi olší můžeme za rybníkem Štěpán spatřit obrysy města Hlučín.
25
Rozčeřená hladina rybníka Štěpán.
26
Stavidlo rybníka Štěpán.
27
Za hladinou rybníka Štěpán můžeme spatřit obrysy obce Děhylov.
28
Oblouk hráze na jihovýchodní části rybníka Štěpán.
29
Postupující jaro na hrázi rybníka Štěpán.
30
Zajímavě ohnutá vrba se sklání nad hladinou rybníka Štěpán.
31
Laguna pod východní hrází rybníka Štěpán.
32
Slunce se odráží pod východní hrází rybníka Štěpán.
33
Celkový pohled na rybník Štěpán z jižní strany.
34
Jižní cíp rybníka Štěpán.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:37:10 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Turkov (2 km) | Porubský bludný balvan (5 km) | Landek (5 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (7 km) | Rezavka (7 km) | Černý les u Šilhéřovic II. (7 km) | Přemyšov (8 km) | Polanský les (8 km) | Dařenec (11 km) | Koutské a Zábřežské louky (11 km) | Polanská niva (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!