Stepní stráně u Komořan / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Stepní stráně u Komořan o rozloze 12,51 ha se nachází zhruba 3 km jihovýchodně od města Rousínov, jinak též mezi obcemi Komořany a Dražovice v okrese Vyškov. Předmět ochrany: Evropsky významná stanoviště: 6240 Subpanonské stepní trávníky; 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích; 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména koniklece velkokvětého a škardy panonské; Vápencové bradlo, tzv. Mechovkový útes. Udávaná nadmořská výška je od 268 do 312 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.3. 1948 (vyhláška 1948-03-03-vyhláška, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.3. 2014 s platností od 1.6. 2014 (nařízení 2014-03-20-26/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o západní členitou stráň s potůčkem dole a náhlým lomem nahoře. Administrativně pohlcuje dřívější památku Mechovkový útes, kterýžto je tu k vidění. Veřejně dostupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: škarda panonská, ostřice nízká, koniklec velkokvětý, koniklec luční, sasanka lesní, oman mečolistý, hlaváček jarní, černýš rolní, kozinec vičencovitý, modřenec chocholatý, černohlávek velkokvětý, zvonek boloňský, sápa hlíznatá, plamének přímý, divizna brunátná, len žlutý, hvězdnice chlumní. Z živočišných druhů jsou uváděni: ještěrka obecná, slepýš křehký, rosnička zelená. Místo toto je docela zajímavé a jistě stojí za návštěvu laskavého člověka.


Nenápadná odbočka od silnice Komořany – Dražovice vede k chráněnému území.
1
Vysoké štíhlé jasany.
2
Oblaka přes mladé jasany.
3
Chrpy na louku patří.
4
Původně navezená oschlá tráva na hromadě hnije.
5
Sourozenecký javor zespoda.
6
Kdesi pod řadou jasanů pramení malý potůček.
7
Topol mezi javory.
8
Otevřený posed na jednom z nemnoha zde přítomných modřínů.
9
Mraky zakrývají Slunce nad stepní strání.
10
Sourozenecký javor shora.
11
Sluneční paprsky mezi javorovými listy.
12
Kmen javoru s malými větvemi.
13
Javorové listy zdravím zrovna nepřekypují.
14
Dobře chráněné javorové listy.
15
Malé stepní návrší.
16
Pupava ve stepi žijící.
17
Nerovná stráň s javorovými solitéry.
18
Mladé jasany.
19
Švestka suchem trpící.
20
Křovinaté návršíčko.
21
Pohled shora na stepní stráň.
22
Východní hranici chráněného území tvoří terénní zlom.
23
Šípky tu v půli srpna teprve začínají chytat barvu, takže lze usuzovat, že tu moc teplo není.
24
Lišejníky žijí na mrtvých větvích.
25
Hezké bezinky začínají dozrávat.
26
Vnější hraniční znak chráněného území na kůlu.
27
Terénní zlom ku stráni je poněkud náhlý.
28
Stráň dílem ve stínu mraků.
29
Dřevnatý trs.
30
Vrstevnatý kousek skály působí až pohádkově, je to Mechovkový útes.
31
Křovinatá část chráněného území.
32
Žluté kvítí.
33
Bříza téměř bez větví.
34
Pařez po bříze s hojnou kůrou.
35
Obrůstající pařez.
36
Cesta hájem.
37
Březové listy na sluníčku.
38
Kmen živého habru.
39
Bodláčího jako by všude bylo dost.
40
Členitá stráň spodním pohledem.
41
Topolové stromořadí.
42
Vnější hraniční znak chráněného území na mladém javoru.
43
Úřední cedule v jižní části chráněného území.
44
Nenápadná odbočka od silnice Komořany – Dražovice k chráněnému území v době přijatelného světla.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 17:24:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hřebenatkový útes (2 km) | Mrazový klín (3 km) | Větrníky (4 km) | Návdavky u Němčan (4 km) | Člupy (5 km) | Šévy (8 km) | Rašovický zlom - Chobot (8 km) | Žlíbek (9 km) | Jalový dvůr (9 km) | Hašky (10 km) | Baračka (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!