Stibůrkovská jezera / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Stibůrkovská jezera o rozloze 28,89 ha se nachází zhruba 2 km na východ od obce Kostice a 2 km na jih od obce Tvrdonice v okrese Břeclav. Předmět ochrany: Zachování jednoho z posledních existujících komplexů vlhkých periodicky zaplavovaných luk s pozůstatky mrtvých ramen v nivě řeky Moravy, krajinářsky a esteticky hodnotného území s výskytem kriticky a silně ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin, významné hydrobiologické lokality, zachování významného hnízdiště zvláště chráněných silně ohrožených a ohrožených druhů ptáků a současně významného místa výskytu obojživelníků a uchování porostu lužního lesa s vyvinutou prostorovou i věkovou strukturou. Udávaná nadmořská výška je od 156 do 160 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.11. 1994 s platností od 25.11. 1994 (vyhláška 1994-11-03-vyhláška, Okresní úřad Břeclav). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dyjsko-svratecký úval (18a), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o hezké lužní území mezi řekami Morava a Kyjovka. Přístup sem je poměrně snadný, nejsnáze asi na kole. Najdeme tu všechny podstatné lužní stromy a porosty. V pozvolna protékajícím toku Kopanice je ku spatření bobr evropský, jednomu pro radost, jinému pro starost. Pro milovníky lužních krás se toto území dá jen doporučit.


Pohled od obce Tvrdonice přes ozimnou pšenici na luh, ve kterém se nachází chráněné území Stibůrkovská jezera.
1
Příjezd k chráněnému území od Tvrdonic.
2
Slunce klesá k zemi nad mraky. Viděno od Stibůrkovských jezer.
3
Odraz porostů v potemnělé lužní tůni.
4
Slunce si jen obtížně hledá cestu do luhů.
5
Průsvit Slunce přes lužní větve.
6
Nehezký obrázek toho, co dokáží lidé, kteří se vůbec nechovají jako zvířata.
7
Fialkový břeh.
8
Proud vody je tu minimální, večer se tu brzy stmívá, takový je obraz luhů.
9
Napadení stromů houbami je v luzích časté.
10
Most přes lužní tok uvnitř chráněného území.
11
Topol to neměl v životě snadné, bobři i dřevokazné larvy, oběma se zachtělo jeho dřeva.
12
Průtočná lužní tůně je domovem bobrů.
13
Jedna z větví lužního toku Kopanice.
14
Břízy se ve vlhkém lužním prostředí udrží spíše po okrajích.
15
Bobří soutěska mezi padlými stromy.
16
Nádherný západ Slunce s lužním motivem nedaleko Stibůrkovských jezer.
17
Večerní osvětlení jarního luhu nedaleko Stibůrkovských jezer.
18
Večer při Slunci, dotýkajícím se již země za zády, v luhu nedaleko Stibůrkovských jezer.
19
Měsíc dorůstá a je tak příznivá doba pro růst.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:50:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ranšpurk (9 km) | Skařiny (9 km) | Františkův rybník (11 km) | Cahnov - soutok (11 km) | Stupava (14 km) | Rendezvous (15 km) | Očovské louky (17 km) | Nivky za Větřákem (17 km) | Úvalský rybník (21 km) | Paví kopec (23 km) | Horky (24 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!