Strabišov-Oulehla / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla o rozloze 69,13 ha se nachází v západním sousedství obce Lísky v okrese Kroměříž. Předmět ochrany: Výslunné stráně s listnatým porostem, lokalita střevičníku pantoflíčku. Udávaná nadmořská výška je od 278 do 380 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.5. 1953 (výnos 1953-05-08-výnos, Ministerstvo školství a osvěty). Poté ještě došlo k 1 přehášení 14.1. 1956 (výnos 1956-01-14-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bučovická pahorkatina (20a), geomorfologická jednotka: Litenčická pahorkatina (IXB2).

Jedná se o chráněné území, které je složeno ze dvou celků, lesní se jmenuje Strabišou a luční pak Oulehla. Dá se říci, že Strabišou obklopuje jako podkova Oulehlu, přičemž větší část vnitřku tvoří nechráněné pole. Oulehla pak stojí na místě bývalého třešňového sadu. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: vstavač vojenský, vstavač trojzubý, střevíčník pantoflíček, svída krvavá, kalina obecná, ptačí zob obecný, zvonek sibiřský. Místo je to velice hezké, kde se dá hodnou chvíli chodit a mnohé spatřit. Dá se jen doporučit k návštěvě pro vnímavého pozorovatele.


Úřední cedule na východní straně chráněného území Strabišov-Oulehla.
1
Cesta kolem informační cedule k chráněnému území Strabišov-Oulehla.
2
Řada menších borovic u cesty přes chráněné území Strabišov-Oulehla.
3
Malý úvoz mezi borovicemi.
4
Zvonek sibiřský patří k mnoha zde se vyskytujícím krásným druhům květin.
5
To by mohl být vítod obecný.
6
Slunce se prodírá přes řídkou borovici.
7
Polní cesta mezi jednotlivými částmi chráněného území.
8
Trní patří k místům, kam drobné ptactvo umísťuje svá hnízda.
9
Loňské šípky se stále drží na růžích.
10
Upadnutý ocas ještěrky.
11
Pohled dolů od chráněného území Strabišov-Oulehla na obec Lísky. Vzadu si lze všimnou velké řepkového pole v souladu s aktuálními výšemi dotací.
12
Plynutý přechod z pole do lesa.
13
Les poskytuje za horkých dní tolik potřebný stín.
14
Smíšené lesy jsou odolné, zde můžeme spatřit jeřáb, dub a borovici.
15
Cesta přes lesní část chráněného území Strabišov-Oulehla.
16
Nové listy ještě svojí zelení nestačily zcela zakrýt pozůstatky po zimě.
17
Propustek přes občasný vodní tok.
18
Pohled po proudu občasného vodního toku, toho času vyschlého, uvnitř chráněného území Strabišov-Oulehla.
19
Rozpadající se pařez v nitru prosluněného lesa.
20
Smrky zpevňují prudký svah břehů občasného vodního toku.
21
Sluneční paprsky pronikají smíšeným lesem.
22
Koryto občasného vodního toku.
23
Terénní hrot v nitru chráněného území Strabišov-Oulehla.
24
Buky zpevňují prudký svah břehů občasného vodního toku.
25
Prudký sráz a tenké kmeny stromů.
26
Erozní činnost deště zanechává své stopy.
27
Slunce proniká na dno občasného vodního toku v nitru chráněného území Strabišov-Oulehla.
28
Z prudkých svahů přecházíme do svahů mírnějších.
29
Zajímavé terénní uspořádání.
30
Dalo by se říci, že po hřebeni vede pěšina.
31
Detail bylinného patra lesa.
32
Na okraji lesa.
33
Odumřelý kmen se pomalu, ale jistě ztrácí.
34
Vidět les z nižších výšek, to je poučné i zajímavé.
35
Upadnutá křivá větev.
36
Polní cíp je zalitý Sluncem.
37
Hezká mez nad obcí Lísky.
38
Slunce za mraky nad chráněným územím Strabišov-Oulehla.
39
Polní cesta po okraji lesa, vpravo je vidět hezká mez.
40
Stará a neudržovaná kombinovaná cedule úřední a informační.
41
Vstavač zdobí louku.
42
Polní cesta po jižním okraji chráněného území Strabišov-Oulehla.
43
Pohled přes růžek chráněného území Strabišov-Oulehla na obec Lísky.
44
Jižní okraj chráněného území Strabišov-Oulehla.
45
Polní cesta k jižní části chráněného území Strabišov-Oulehla.
46
Pohled přes zelenající se ozimy na jižní část chráněného území Strabišov-Oulehla.
47
Tomuto poli s ozimy by se dalo říkat srdce chráněného území Strabišov-Oulehla, ale z pochopitelných důvodů je z ochrany vyjmuto.
48
Autobusová točna v Lískách se nachází pod chráněným územím.
49
Osamělé malé borovice ve střední části chráněného území.
50
Luční úvoz ve střední části chráněného území.
51
Cesta vzhůru do bývalého třešňového sadu.
52
Třezalka zdobí louku.
53
Jižní svah je hezky osvětlen slunečními paprsky.
54
Střední část chráněného území Strabišov-Oulehla je přilehlá obci Lísky.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:53:42 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Přehon (2 km) | Podsedky (3 km) | Bralová (4 km) | Kuče (4 km) | Přední Galašek (5 km) | Stará Hráz (7 km) | Smutný žleb (8 km) | Nazaret (8 km) | Máchova dolina (8 km) | Kazatelna (8 km) | Kozel (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!