Stráň u Trusnova / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Stráň u Trusnova o rozloze 0,31 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku, tvořeného obcemi Trusnov, Sedlíšťka a Uhersko v okrese Pardubice. Předmět ochrany: Lokalita ohrožených druhů rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 255 do 258 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.5. 1982 s platností od 12.5. 1982 (1982-05-12-132, Okresní národní výbor Pardubice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Východolabská tabule (VIB4).

Jedná se o východní část kopečku zvaného Borek. V samé východní části je malá louka, zbytek je zalesněný, ovšem spíše náletově. Okolí tvoří orná půda. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: hořec brvitý, vstavač vojenský, kruštík širokolistý a koromáč olešníkový. Přístup sem je poměrně nesnadný a k vidění tu spíše málo. Výhled do okolí je však pěkný a místo je cítit vnitřním klidem. Pro romantického návštěvníka tu je dnes tolik vzácný klid.


Jsme na východ od chráněného území a pozorujeme chystající východ Slunce.
1
Východ Slunce je doprovázen velice zajímavými mraky.
2
Dobře pozorovatelné zakřivení povrchu Slunce při jeho východu, způsobené atmosférickými jevy.
3
Nádherný východ Slunce.
4
Slunce se při východu již jen dotýká zemského povrchu.
5
Slunce již vyšlo pod zajímavými mraky.
6
Tvar mračen připomíná váté písky.
7
Východní cíp chráněného území.
8
Louka pod jižní hranicí chráněného území.
9
Za jižní hranicí chráněného území.
10
Borovice a modříny vyrůstají z hustého podrostu.
11
Pohled do koruny borovice, která nemá moc místa k životu.
12
Meze na východní hranici chráněného území.
13
Mechem obrostlý pařez na východní hranici chráněného území.
14
Pohled z východní části chráněného území na Trusnov a jeho vodojem.
15
Květům se pokročilým podzimem zhoršují životní podmínky.
16
Zátiší oroseného listu na ranní louce.
17
Trnky vyrůstají z hustých křovin.
18
Zralé šípky na jižní hranici chráněného území.
19
Opuštěný přístřešek v křovinách utopený.
20
Louka na jihovýchod od chráněného území.
21
Ojedinělý smrk z hezkými šiškami.
22
Chráněné území leží na kopci, který se zve Borek.
23
Lesní zub již leží mimo chráněné území.
24
Zlomená vrba u vodoteče na jih od chráněného území.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:50:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bažantnice v Uhersku (do 1 km) | Boršov u Litětin (2 km) | Šejval (2 km) | Pětinoha (6 km) | Kusá hora (9 km) | Vstavačová louka (11 km) | U Vinic (11 km) | Vodní tůň (11 km) | Střemošická stráň (12 km) | Bošínská obora (12 km) | Žernov (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!