Střemošická stráň / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Střemošická stráň o rozloze 46,42 ha se nachází v severovýchodním sousedství obce Střemošice, asi 3 km východně od obce Luže, zhruba 8 km jihozápadně od města Vysoké Mýto. Samotné území se nachází v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Luční a lemová společenstva s výskytem významných druhů rostlin a živočichů, listnaté lesy se společenstvy hercynských dubohabřin, vápnomilných bučin, lesních okrajů, světlin a lesních lemů a s výskytem silně ohroženého druhu střevíčník pantoflíček; typy přírodních stanovišť, pro která byla vyhlášena evropsky významná lokalita Střemošická stráň, a která se nacházejí na území přírodní rezervace - polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích a extenzivní sečené louky nížin až podhůří. Udávaná nadmořská výška je od 388 do 485 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-43, Okresní národní výbor Chrudim). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 29.4. 1996 (nařízení 1996-04-29-nařízení, Okresní úřad Chrudim), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 28.11. 2013 s platností od 15.1. 2014 (nařízení 2013-11-28-10/2013, Krajský úřad Pardubického kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), Litomyšlská pánev (62), geomorfologická jednotka: Svitavská pahorkatina (VIA3), CHOPAV: Východočeská křída (17).

Jedná se o nádhernou západní stráň, poměrně prudkou, většinou s porosty keřů a stromů. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: vstavač nachový, střevlíček pantoflíček, bělozářka větvitá, sasanka lesní, okrotice dlouholistá, lilie zlatohlavá, hlístník hnízdák, medovník meduňkolistý, válečka prapořitá, borovice lesní, borovice černá.


Silnice na Řepníky je zde severní hranicí chráněného území.
1
Tak trochu ukrytá informační cedule k chráněnému území Střemošická stráň.
2
Aby bylo jasno, kde vlastně jsme, tak tedy na hranici okresu Chrudim před obcí Řepníky, která je na okrese Ústí nad Orlicí a les vpravo je chráněné území Střemošická stráň.
3
Pěkný modřín na okraji lesa.
4
Polní výběžek na východní hranici chráněného území.
5
Les vzádu patří k chráněnému území Střemošická stráň.
6
Terénní zlom nad obcí Střemošice.
7
8. Kostel sv. Vavřince stojí doslova na vyhlídce.
8
Silnice přes Střemošickou stráň klesá serpentinami do obce Střemošice.
9
Silniční průjezd přes terénní zlom je vždy technicky náročný a jak vidno chráněné území se nachází na okrese Chrudim.
10
Hezké vyhlídkové místo nad obcí Střemošice s úřední a informační cedulí.
11
Výhled na obec Střemošice, severní část.
12
Výhled na obec Střemošice, jižní část.
13
Zbytky hradu Košumberk, viděno z dálky.
14
Informační cedule a vedle úřední cedule jasně napovídají, že i ochrana přírod je jedna velká byrokracie.
15
Zralé šípky svádí ke sbírání.
16
Jak je vidět, Střemošická stráň je opravdu prudká.
17
Lehce znatelná cesta po okraji lesa vedle terénního zlomu.
18
Konec pěšiny, která vede přes Střemošickou stráň je nyní vlastně výhled ze stínu do slunečního svitu.
19
Bukové kořání bývá ve svazích obnažováno erozí a od pohledu je bezesporu zajímavé.
20
Ne příliš pevné vrstvy opuky pod bukovým kořáním.
21
Slunce prosvítá dubovým listím na okraji lesa.
22
Pěšina přes Střemošickou stráň.
23
Některé stromy dříve opadají, jiné však dříve usychají.
24
Strniště na východní hranici chráněného území Střemošická stráň.
25
Odpad v chráněném území není žádnou vzácností, ovšem to všechno děláme MY LIDÉ.
26
Pole nad Střemošickou strání.
27
Otevřený myslivecký posed skýtá spíše výhled než elementární pohodlí.
28
Křižovatka elektrického vedení na hraně terénního zlomu.
29
Vysílač na vyvýšeném místě vedle Střemošické stráně.
30
Pohled vzhůru po příhradové konstrukci vysílače nad Střemošickou strání.
31
Pěkný smrkový les nad Střemošickou strání.
32
Smrky a borovice v prudkém svahu chráněného území.
33
Osamělá smrková šiška na kyprém mechu.
34
Smrková šišla na rozhraní mechu a jehličí.
35
Slunce zalévá jen hranu terénního zlomu se smrkovým lesem.
36
Plastové mezníky v přírodě, to je jedna dlouhá historie s krátkým trváním, ostatně jak to už ve spotřebním světě bývá.
37
Smrkový pařez, kam si může sednout babička s menším zadečkem, co dělá v lese klestí. Leč takovou v 21. století už spatříme věru zřídkakdy.
38
Počátek smrkového lesa v prudkém svahu.
39
Menší paseka a menší smrkový les.
40
Menší lehce se vlnící dub.
41
Přímý smrk a téměř stejní sourozenci za ním.
42
Kapradina tato se v již nestačila rozvinout.
43
Naprosto úžasně zralý hrozen černého bezu.
44
Buková dvojčata přehnaným množstvím živin asi netrpí.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:17:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kusá hora (3 km) | U Vinic (11 km) | Stráň u Trusnova (12 km) | Šejval (12 km) | Bažantnice v Uhersku (12 km) | Boršov u Litětin (14 km) | Vstavačová louka (14 km) | Farář (15 km) | Bahna (16 km) | Pětinoha (16 km) | Hemže-Mýtkov (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!