Stupava / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Stupava o rozloze 54,15 ha se nachází zhruba 3 km severozápadně od okresního města Hodonín. Předmět ochrany: Území je charakterizováno vysokou mikroekologickou rozrůzněností stanovišť danou střídáním různě mocných vrstev písku a jílu s různou vlhkostí. Díky tomu zde existuje výjimečně bohatá flóra vyznačující se velkými kontrasty ve výskytu rostlin, jejichž ekologické nároky jsou velmi rozdílné. Společenstvo teplomilné doubravy, které se zde vyskytuje, je endemické pro panonskou oblast střední Evropy. Vysoký počet rostlinných druhů zahrnuje množství zvláště chráněných nebo jinak významných druhů, z nichž některé zde mají jedinou nebo jednu z mála lokalit výskytu na Moravě či v České republice. Na rostlinná společenstva navazuje významná složka zoologická (zejména hmyz). Území je na seznamu mokřadních lokalit ČR nadregionálního významu v rámci Ramsarské konvence a má vysokou hodnotu jako genofondová a studijní plocha. Udávaná nadmořská výška je od 165 do 167 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.6. 1996 s platností od 16.9. 1996 (nařízení 1996-06-19-6/96, Okresní úřad Hodonín). Poté ještě došlo k 1 přehášení 19.5. 2016 s platností od 1.9. 2016 (nařízení 2016-05-19-5/2016, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolnomoravský úval (18b), geomorfologická jednotka: Dolnomoravský úval (XA1).

Jedná se o takový nenápadný kus lesa, spíše fádní, ke kráse mu jistě nepřidá jeho severovýchodní hranice, kterou je panelová cesta se souběžným potrubím. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: ostřice doubravní, válečka prapořitá, bezkolenec rákosovitý, , kostřava ametystová, kosatec sibiřský, ostřice trsnatá, ostřice Buxbaumova, konvalinka vonná, hvozdník pyšný pravý, smidník jelení, kosatec pestrý, kakost krvavý a lilie zlatohlávek. Z živočišných druhů jsou uváděni: okáč jílkový, travařka ozdobná, bourovec cerový, , slepýš křehký, ještěrka obecná, užovka obojková, luňák hnědý, strakapoud prostřední, lejsek šedý, skokan štíhlý, ropucha obecná a rosnička obecná. Z Hodonína se sem dá dostat z více směrů a to poměrně snadno. Ač je zde uváděna veliká druhová rozmanitost, turistické atrakce tu nenalezneme. Může to být zajímavá odpočinková zastávka při cyklistických toulkách po okolí.


Poměrně nevzhledné rozcestí k Svatému  Janu.
1
Pohled po panelové lesní cestě na sever, podél severovýchodní hranice chráněného území.
2
Panelová komunikace tvoří severovýchodní hranici chráněného území.
3
Uvnitř chráněného území můžeme spatřit zajímané momenty, jako třeba chvilkově osvětlené listy.
4
Padlý kmen akátu ve Stupavě.
5
Po padlém stromu zůstalo uvnitř lesa světlé místo.
6
Postupně usychající listy padlého stromu.
7
Pohled do korun borovic přes listy nižšího keřového patra lesa.
8
Osamělá ptačí budka na kmeni borovice.
9
Málo používaná lesní cesta ve Stupavě.
10
Pohled do korun jasanů ve Stupavě.
11
Pohled na severozápad po panelové lesní cestě podél severovýchodní hranice chráněného území.
12
Na jihovýchodním cípu chráněného území nalezneme úřední a informační ceduli.
13
Jihovýchodní hranice chráněného území je panelová a její kráse to dává na frak.
14
Zatím zelené broskve u úřední a informační cedule n jihovýchodním cípu chráněného území.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Očovské louky (5 km) | Nivky za Větřákem (6 km) | Skařiny (7 km) | Horky (10 km) | Písečný rybník (12 km) | Váté písky (14 km) | Stibůrkovská jezera (14 km) | Oskovec II (14 km) | Osypané břehy (16 km) | Bohuslavické stráně (21 km) | Losky (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!