Tlumačovská tůňka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Tlumačovská tůňka o rozloze 0,20 ha se nachází na západním okraji obce Tlumačov v okrese Zlín. Předmět ochrany: Ohrožené a státem chráněné druhy obojživelníků a ochrana ohrožených druhů sladkovodních řas a sinic. Udávaná nadmořská výška je 185 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.2. 1994 s platností od 1.3. 1994 (vyhláška 1994-02-03-vyhláška, Okresní úřad Zlín). Poté ještě došlo k 1 přehášení 19.5. 1997 s platností od 17.6. 1997 (nařízení 1997-05-19-4/97, Okresní úřad Zlín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Asi málokdo by odhadoval malý návesní rybníček se všemi průvodními jevy za objekt ochrany přírody. Přístup sem je výborný, je to přímo vedle silnice. Stěží říci, že je zde něco zvláštního k vidění, ale kouzlo ladovských obrázků tomuto místu na střední Moravě upřít v žádném případě nelze.


Při příjezdu do Tlumačova od Kvasic nás vítá  Tlumačovská tůňka s úřední cedulí ve stínu.
1
Tlumačovská tůňka má kouzlo ladovského návesního rybníčku.
2
Žabinec tu s větším, tu s menší úspěchem pokrývá hladinu.
3
Pobřežní okrasné křoví.
4
V severní části tůňky žabinec vítězí.
5
Ty přímé kmínky v pozadí u silnice, to jsou mladé borovice.
6
Na rákosovém trsu je poznat, že hladina klesá.
7
Slunce se v žabincem pokryté hladině odráží jen ztuha.
8
Nízké pobřežní rákosiny.
9
Severní cíp Tlumačovské tůňky s úřední cedulí.
10
Východní břeh je zrovna v opravě.
11
Ve východním sousedství teče říčka Mojena, ale zde vypadá spíše jako stojatá strouha.
12
Jen málokdo si při takovém pohledu vybaví horké léto a vůni stojaté vody.
13
Horké letní Slunce na mladou borovicí na břehu Tlumačovské tůňky.
14
Asi málokdo by při takovém pohledu hádal, že se jedná o chráněné území.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:31:48 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na Letišti (7 km) | Stonáč (8 km) | Budačina (9 km) | Záskalí (10 km) | Komínky (12 km) | Rameno Moravy (12 km) | Chropyňský rybník (14 km) | Trnovec (15 km) | Máchova dolina (16 km) | Nazaret (16 km) | Kanada (17 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!