Turkov / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Turkov o rozloze 20,18 ha se nachází na území města Ostrava, mezi čtvrtěmi Třebovice a Pustkovec v okrese Ostrava-město. Předmět ochrany: Cenné území v údolní nivě řeky Opavy v oblasti zóny lehkého průmyslu a skladů mezi Třebovicemi a Martinovým. Jedná se o mokřad charakteru lužního lesa, který slouží jako refugium živočichů z širokého okolí a kde se vedle kvalitních výstavů dubů nachází i ohrožená měsíčnice vytrvalá. Udávaná nadmořská výška je od 212 do 214 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.9. 1993 s platností od 25.9. 1993 (vyhláška 1993-09-07-4/1993, Město Ostrava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Ostravská pánev (83), geomorfologická jednotka: Ostravská pánev (VIIIB1).

Toho území je takový malý luh, kde sice některé lužní úkazy mohou zaujmout, ale s nimi kontrastuje někdy až dost, lidský zásah, mnohdy nepříliš citlivý. Doporučení k návštěvě lze založit spíše na snadné dostupnosti, než na jeho kráse. Však po pěšinách se tu dá hezky projít a prohlédnout si, jak vlastně člověk dokáže ovlivnit luh.


Úřední cedule na východním okraji chráněného území.
1
Pod vedením VVN je vykáceno, podél vede pěšina.
2
Cedule leží, toto nezapříčinily povětrnostní vlivy, ale zlí lidé.
3
I na Turkově najdeme spoustu krásných stromů.
4
Kaštanové listí se má k životu, však jaro již sílí.
5
Pěšina přes Turkov.
6
Starší vývrat se pomalu ztrácí v postupující jarní vegetaci.
7
Pařez na Turkově na prudkém jarním Slunci.
8
Rozcestí s šachtou uprostřed.
9
Zajímavá šachta, ovšem o její funkčnosti bychom mohli úspěšně pochybovat.
10
Zlomený strom uprostřed Turkova.
11
Něco je kláda, něco je odpadní potrubí.
12
Jaro v chráněném území Turkov.
13
Tůň je zarostlá žabincem a přes ní se položil jasan, který již začal obrůstat mechem.
14
Velký jasanový vývrat, kdy kořen je osvětlený ranním Sluncem.
15
Na hrubo položená cesta přes Turkov.
16
Jmelí se chytilo na větvích topolu bílého.
17
Topol je jako když střelí, ale nahoře dusí jej jmelí.
18
Detail jmelí v koruně topolu bílého.
19
Silnice pře Turkov jej dělí zhruba na dvě stejné poloviny.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:37:22 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Štěpán (2 km) | Porubský bludný balvan (4 km) | Rezavka (5 km) | Přemyšov (6 km) | Polanský les (6 km) | Landek (6 km) | Černý les u Šilhéřovic I. (8 km) | Černý les u Šilhéřovic II. (9 km) | Polanská niva (9 km) | Rákosina (12 km) | Koutské a Zábřežské louky (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!