U hřbitova / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U hřbitova o rozloze 1,95 ha se nachází přes silnici naproti hřbitovu v Rokycanech, okres též Rokycany. Předmět ochrany: Klasické naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (šárecké souvrství českého ordoviku). Udávaná nadmořská výška je od 374 do 382 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.9. 1989 s platností od 5.9. 1989 (vyhláška 1989-09-05-vyhláška, Okresní národní výbor Rokycany). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), geomorfologická jednotka: Švihovská vrchovina (VB3).

Jedná se o poměrně schovanou louku, obklopenou křovím. Stěží tu lze hledat turistické atrakce, návštěvu lze doporučit spíše ze zvědavosti.


Silnice pod hřbitovem. Někde vpravo za křovím je chráněné území.
1
Dost možná kdosi z návštěvníků hřbitova považuje přírodu za svou a odhodí, co se nehodí… Jak smutné...
2
Autobusová čekárna U hřbitova a za ní chráněné území.
3
Asfaltová silnice od Rokycan ke hřbitovu, nalevo je pak chráněné území.
4
Úřední cedule poněkud maskovaní rozhraním slunečního svitu a stínu.
5
Romantický pohled vzhůru z patra křovinatého do patra stromového.
6
Je to zvláštní, na hřbitově jsou si všichni obyvatelé rovni, o tom není pochyb. Ovšem jejich živí hosté i v tomto prostředí, jako by neviděli neslyšeli, necítili cokoliv a tak v klidu zahodí odpad dokonce i ten, pro který je u hřbitova kontejner, do přírody. Komu není rady, tomu není pomoci.
7
Pěkný dub se již vymanil z hlavního útisku křovin vůkol.
8
Vnější znak chráněného území na třešni.
9
Trny šípku jsou ostré při pouhém pomyšlení, natož pak skutečně.
10
Kulatost útvaru tohoto jaksi odmítá přirozenost, snad jde o odhozený cementový špunt , zkrátka zase odpad.
11
Nenápadná loučka obklopená křovím.
12
Mladý dub se snaží prorazit, právě pro to má solidní sluneční svit jako důraznou podporu.
13
Silnice od hřbitova k Rokycanům.
14
Cesta, která je podle tvrzení kolemjdoucího soukromá, což se pozná podle otevřené závory. Inu co člověk, to názor.
15
Vzrostlý akát mezi duby.
16
Mladý maliník na letním sluníčku.
17
Akát, který zrovna má dost místa k životu.
18
Vyšší tráva na sluníčku působí přirozeně.
19
Louka na letním sluníčku coby nitro chráněného území.
20
Letní sluneční paprsky se dostávají přes dubové listy.
21
Cesta u západní hranice chráněného území i s úřední cedulí.
22
Vnitřní louka od strany jižní.
23
Konec zpevněné cesty na západní hranici chráněného území.
24
Pětice osik při severní hranici chráněného území vypadá jak strašidelný bod místa.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:20:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rokycanská stráň (do 1 km) | Vosek (do 2 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!