U Michálka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Michálka o rozloze 1,03 ha se nachází v jižním sousedství obce Bohutice, zhruba 7 km jihovýchodně od města Moravský Krumlov v okrese Znojmo. Předmět ochrany: Ochrana dochovaného stepního společenstva s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 270 do 275 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.8. 1996 s platností od 22.8. 1996 (nařízení 1996-08-07-nařízení, Okresní úřad Znojmo). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o nevysoký kopeček, kterému dominuje socha archanděla Michaela. Informační cedule a veřejně dostupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kostřava sivá, kosatec písečný, kosatec nízký, kosatec skalní, pryskyřník ilyrský, lomikámen cibulkatý, růže bedrníkolistá, višeň křovištní, křivatec český pravý, šklebivec přímý, chruplavník větší, topolovka bledá, mateřídouška panonská, mordovka nachová. Z živočišných druhů jsou uváděni: otakárek ovocný, žluťásek jižní, modrásek jetelový, ještěrka obecná, užovka hladká, ťuhýk obecný, pěnice vlašská. Místo je to moc hezké, s výhledem do širokého okolí. Jistě stojí za návštěvu.


Modřín v nepříliš lesním prostředí.
1
Krmelec tento jistě není pro divou zvěř.
2
Akátový hájek.
3
Ovečka s pověšeným ocasem u napajedla.
4
Bohutice za ovečkami.
5
Osamělý pahýl čouhá ze země, račte brnout.
6
Oblouk cesty k malému vinohradu.
7
Informační cedule k viniční trati.
8
Úřední a informační cedule k chráněnému území.
9
Vnější hraniční znak chráněného území na obvyklém kůlu.
10
Malý vinohrad u chráněného území.
11
Řebříček již v říjnu schází.
12
Pcháče ještě některé drží květ.
13
Včelka na květu bodláku.
14
Hezké květy pcháče.
15
Bohutice pohledem od chráněného území.
16
Několik kamenů čouhá ze země.
17
Lišejníky obrůstají balvan, který má nekrytou hlavu.
18
Rozrazily ve vrcholné kondici.
19
Dřevěná koza se špalkem, tak vypadá stromofon.
20
Návod, kterak používat stromofon.
21
Archanděl Michael na kamenném sloupu.
22
Archanděl Michael v celé své kamenné kráse.
23
Berla archanděla Michaela.
24
Výhled do kraje za zády archanděla Michaela.
25
Malé skalisko za zády archanděla Michaela.
26
Skalní stupeň za zády archanděla Michaela.
27
Archanděl Michael do krajiny vložen zajisté vévodí místu.
28
Archanděl Michael z levoboku.
29
Šípkové roští.
30
Šípky v půli října již nejsou to pravé ořechové.
31
Marnost žlutého plastového mezníku netřeba komentovat.
32
Marnost oranžového plastového mezníku netřeba komentovat.
33
Úřední cedule u cesty.
34
Cesta k Michálkovi.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 18:33:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Štěpánovský lom (4 km) | Miroslavské kopce (6 km) | Žebětín (13 km) | Plačkův les a říčka Šatava (18 km) | Bezourek (18 km) | Betlém (19 km) | Dolní mušovský luh (19 km) | Údolí Oslavy a Chvojnice (19 km) | Přísnotický les (19 km) | Knížecí les (20 km) | Nosislavská zátočina (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!