U Zámecké Moravy / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka U Zámecké Moravy o rozloze 1,36 ha se nachází na levém břehu řeky Moravy u obce Nové Zámky, zhruba 3 km na západ od města Litovel v okrese Olomouc. Je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. Předmět ochrany: Biotop kapradiny pérovníku pštrosího. Udávaná nadmořská výška je 240 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.11. 1992 (vyhláška 1992-11-20-vyhláška, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.5. 2010 s platností od 1.6. 2010 (nařízení 2010-05-03-2/2010, Správa CHKO Litovelské Pomoraví). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bouzovská pahorkatina (71a), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jedná se o malé lužní území u souběžného vodního toku řeky Moravy. Nehledá se zrovna snadno a jen stěží lze doporučit k návštěvě, snad jen pro ten úžasný klid tady.


V květnu ještě není všechno listí na stromech narostlé.
1
Stav cest tu svědčí o tom, že sem lidská noha příliš často nevstoupí.
2
Jarní kvítí u zámecké Moravy.
3
Pohled přes listí do malého vodního toku podél pravého břehu řeky Moravy.
4
Cestička k vodě.
5
Lidí se sem mnoho nedostane, ale voda přinese kdejaké svinstvo, od lidí pocházející.
6
Vypadá to, že stav vody je poněkud nižší.
7
Pohleďme do korun stromů.
8
Drátěný plot obory chrání mladé porosty před okusem od větší zvěře.
9
Jmelí se uchytí na různých druzích stromů.
10

Počet fotografií: 10 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:30:53 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Novozámecké louky (do 1 km) | Hejtmanka (do 1 km) | Vrapač (do 2 km) | U Senné cesty (do 2 km) | Pod Templem (2 km) | Malá Voda (2 km) | U přejezdu (3 km) | Třesín (3 km) | Geologické varhany (3 km) | U spálené (4 km) | Za mlýnem (4 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!